TAILIEUCHUNG - Kích thích nhân viên

Các biện pháp vận động và kích thích nhân viên | CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN Phần này đang cập nhật Stt Nội dung phương pháp Ưu điểm Nhược điểm 1 Khen thưởng công nhận trước hội nghị khi họ có thành tích Không pháp huy cho lần sau 2 Chuyển thư cảm ơn của công ty đến người đạt thành tích cám ơn họ 3 Khen thưởng bằng tiền hiện vật Không pháp huy cho lần sau 4 Khen thưởng bằng bằng khen 5 Quà và thiếp chúc mừng nhận ngày sinh nhật 6 Quà và thiếp chúc mừng nhân ngày 8 3 và ngày 20 11 7 Quà và thiếp chúc mừng nhân ngày thành lập công ty 8 Quà và thiếp chúc mừng nhân ngày nghề của công ty 9 Thường năng xuất theo tháng 10 Thưởng cá nhân xuất sắc trong tháng 11 Thưởng cá nhân xuất sắc của năm 12 Mặc đồng phục nhưng cho phép CNV tự mặc theo ý thích vào ngày thứ bảy 13 Tổ chức giải thể thao thường kỳ có bằng khen và thưởng tiền 14 Tổ chức thi văn nghệ thường kỳ có bằng khen và thưởng tiền 15 Tổ chức các buổi nói chuyện của Giám đốc với CNV hàng tháng 16 Tổ chức phong trào thi đua tăng năng xuất và chất lượng 17 Tổ chức các cuộc thi kiến thức của công ty 18 19