TAILIEUCHUNG - Cách khảo sát thị trường có hiệu quả Thực hiện khảo sát là phương pháp

Cách khảo sát thị trường có hiệu quả Thực hiện khảo sát là phương pháp quen thuộc để nghiên cứu thị trường. Các kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược và chiến thuật tiếp thị. Dưới đây là những bí quyết để thực hiện có hiệu quả các cuộc khảo sát thị trường. 1. Xác định mục đích của cuộc khảo sát Doanh nghiệp cần xác định rõ những thông tin mà mình muốn khách hàng cung cấp, chẳng hạn, khách hàng có hài lòng với dịch vụ của mình không. Nên đi. | Cách khảo sát thị trường có hiệu quả Thực hiện khảo sát là phương pháp quen thuộc để nghiên cứu thị trường. Các kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược và chiến thuật tiếp thị. Dưới đây là những bí quyết để thực hiện có hiệu quả các cuộc khảo sát thị trường. 1. Xác định mục đích của cuộc khảo sát Doanh nghiệp cần xác định rõ những thông tin mà mình muốn khách hàng cung cấp chẳng hạn khách hàng có hài lòng với dịch vụ của mình không. Nên đi sát vào vấn đề cần tìm hiểu. Tránh việc thu thập quá nhiều những thông tin khác không nằm trong mục địch chính nếu không biết chắc mình sẽ làm gì với các kết quả thu được từ khảo sát. 2. Nguyên tắc KISS Đây là viết tắt của Keep It Short and Simple tức là Ngắn gọn và đơn giản . Không nên làm cho khách hàng mất quá 10 phút để trả lời bằng câu hỏi. Thời lượng phù hợp nhất để trả lời bảng câu hỏi khảo sát là từ hai đến năm phút. Cũng nên thông báo cho khách hàng biết ngay từ đầu thời gian cần thiết để trả lời bảng câu hỏi khảo sát. Thực tế cho thấy thời gian trả lời là điều mà những người tham gia các cuộc khảo sát hay than phiền nhất. 3. Các câu hỏi phải đơn giản dễ hiểu Doanh nghiệp cần phải bảo đảm rằng những người tham gia khảo sát hiểu được câu hỏi. Không nên sử dụng những thuât ngữ chuyên môn hay làm cho câu hỏi trở nên quá phức tạp. Nên nhớ rằng các câu hỏi khảo sát được đặt ra đối với khách hàng - những người bên ngoài doanh nghiệp. Cũng không nên dùng các từ viết tắt bởi vì không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của chúng như nhau. 4. Đặt những câu hỏi không quan trọng ở sau cùng Nên đặt những câu hỏi liên quan đến những thông tin không quan trọng ở sau cùng bởi làm ngược lại người tham gia khảo sát sẽ có thể bị mất hứng trả lời bảng câu hỏi ngay từ đầu. Ngoài ra nếu doanh nghiệp muốn hỏi những thông tin mang tính cá nhân thì phải nêu rõ ngay từ đầu nguyên tắc bảo mât những thông tin này và phải nghiêm túc tuân thủ. 5. Đi vào vấn đề cụ thể Nếu doanh nghiệp tiến hành các cuộc khảo sát dành cho một số lượng .