TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 183

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 183', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chú ý nếu chủ fserver sử dụng UPP thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho bạn chỉ ần gõ số đứng trước folder hay file là có thể mở hay download chúng Q. Vào thư mục __cd tên thư mục Download 1 file __get tên của file kể cả dạng file k cần copy phần dung lượng Nếu ko có gì xảy ra fserver sẽ hiện thông điệp sau Adding your file to queue slot X. The file will send when the next send slot is open. Bạn có thể request để download nhiều file cùng 1 lúc hay down nhiều file cùng lúc tuy vào hảo tâm của chủ server . Có khi phải sắp hàng trong 1 fserver có đến 200-300 queue __ . Khi đến lượt của mình fserver sẽ tự động send file đến cho bạn trong mIRC thì phải accept còn UPP là auto-accept nên bạn chỉ cần queue và treo máy chờ đến lượt mình thôi P. Tốc độ download như tôi đã nói ở trên speed upload của chủ fserver cũng là speed download của bạn 1 số fserver giới hạn speed đó để hạn chế việc bị ngốn band width -- speed có thể rất chậm . còn tiếp Hướng dẫn cách lập 1 fserver để chia sẻ file trên mIRC dùng UPP Vào UPP -- Control panel -- fileserver bạn sẽ thấy cửa sổ sau Nhấn vào enable fserver on start và force send on connect . Như vậy fserver sẽ tự động khởi động khi bạn connect vào mIRC . Remove all failqueues on start hủy tất cả failqueues khi fserver khởi động. Hide fserver session windows check cái này nếu ko thích những cửa sổ session của fserver do những người khác connect vào fserver . Queuepools là các pool cho queue những người muốn vào download . Vào queue pools và bạn sẽ thấy có 3 pool mặc định chọn 1 pool và nhấn edit Sends _Max sends in total là số file cho các user cùng 1 lúc nên chỉnh 1 cho tới 3 . _Max sends per user số file send cho 1 user tốt nhất là 1 file 1 user . Queues _Max queues in total số lượng queue tối đa của fserver tính trên tất cả user. _Max queues per user số file tối đa mà 1 user có thể queue tôi thì cho 4 file 1 user . Min cps Quy định speed tối thiểu cho các user nếu speed thấp hơn mức tối thiểu thì nó sẽ tự động hủy send . Check nếu bạn thích

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.