TAILIEUCHUNG - “Đẩy” và “kéo” cho hoạt động kinh doanh trực tuyến

Trong hoạt động quảng cáo và quảng bá ngoại tuyến (offline) cho các sản phẩm và dịch vụ, có hai nhóm chiến lược cơ bản là “đẩy” và “kéo”. Các chiến lược “đẩy” sử dụng đội ngũ nhân viên bán hàng của doanh nghiệp và các hoạt động quảng bá, khuyến mãi để tạo ra nhu cầu về một sản phẩm. Trong khi đó, các chiến lược “kéo” đòi hỏi doanh nghiệp phải chi nhiều tiền cho các hoạt động quảng cáo và thu hút người tiêu dùng để từ đó hình thành nên nhu cầu về sản phẩm. Các doanh. | Đây và kéo cho hoạt động 11 1 À À kinh doanh trực tuyên Trong hoạt động quảng cáo và quảng bá ngoại tuyến offline cho các sản phẩm và dịch vụ có hai nhóm chiến lược cơ bản là đẩy và kéo . Các chiến lược đẩy sử dụng đội ngũ nhân viên bán hàng của doanh nghiệp và các hoạt động quảng bá khuyến mãi để tạo ra nhu cầu về một sản phẩm. Trong khi đó các chiến lược kéo đòi hỏi doanh nghiệp phải chi nhiều tiền cho các hoạt động quảng cáo và thu hút người tiêu dùng để từ đó hình thành nên nhu cầu về sản phẩm. Các doanh nghiệp có thể áp dụng hai nhóm chiến lược trên với chi phí thấp để bán sản phẩm và dịch vụ của mình trên các thị trường ảo. Các chiến lược đẩy 1. Các chương trình liên kết Nếu không xây dựng một chương trình tiếp thị liên kết cho sản phẩm hay dịch vụ đang chào bán doanh nghiệp sẽ có thể bị mất doanh thu hoặc chi quá nhiều tiền để tự quảng cáo cho mình. 2. Tìm hiểu thêm khách hàng bằng điện thoại Hầu hết các trang web nhảy landing page sử dụng trong quảng cáo trực tuyến đều tạo cơ hội cho doanh nghiệp thu thập số điện thoại nhưng các doanh nghiệp lại không bao giờ sử dụng các số điện thoại này để liên lạc với các khách hàng tiềm năng. Để tăng hiệu quả tiếp thị doanh nghiệp nên sử dụng phối hợp hai phương tiện thư điện tử và điện thoại để liên lạc với các khách hàng tiềm năng. 3. Gửi thư trực tiếp Nếu doanh nghiệp có thể thu thập địa chỉ thư điện tử của khách hàng thì nên sử dụng địa chỉ này để gửi thư trực tiếp cho họ và chào bán sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp sau đó gọi điện thoại cho khách hàng để tìm hiểu thêm. 4. Quảng cáo Mức độ thường xuyên của quảng cáo sẽ quyết định đến thành công của các chiến lược đẩy khác. Nếu không quảng cáo doanh nghiệp sẽ chẳng có khách hàng tiềm năng nào để gửi thư hay điện thoại cho họ. Nên kết hợp quảng cáo trên các trang web liên kết để tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao được hiệu quả. Các chiến lược kéo 1. Sử dụng quảng bá lan truyền Đa số doanh nghiệp đều hiểu được sức mạnh của các hoạt động marketing lan truyền nhưng .