TAILIEUCHUNG - Định mức sử dụng văn phòng phẩm

QUY ĐỊNH Định mức sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị văn phòng, quần áo đồng phục, xe ôtô và dụng cụ BHLĐ | QUY ĐỊNH _ Định mức sử dụng văn phòng phẩm các thiết bị văn phòng quần áo đồng phục xe ôtô và dụng cụ BHLĐ CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Mục đích - Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng văn phòng phẩm các thiết bị văn phòng quần áo đồng phục xe ôtô dụng cụ BHLĐ và đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty. - Nhằm trang bị đúng các dụng cụ nêu trên một cách khoa học phục vụ tốt nhất các yêu cầu công việc của Công ty đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV trong quá trình quản lý sử dụng tránh tình trạng lãng phí. Điều 2 Nguyên tắc quản lý sử dụng. Các dụng cụ thiết bị văn phòng văn phòng phẩm quần áo đồng phục xe ôtô và dụng cụ bảo hộ lao động .được quản lý khoa học sử dụng hợp lý và hiệu quả. CHƯƠNG II ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG Điều 3 VĂN PHÒNG PHẨM Aùp dụng đối với các Phòng Ban Đơn vị STT Tên loại Đơn vị Số lượng Thời gian sử dụng Ghi chú ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN 1 Đục lỗ Cái 1 2 năm 2 Bấm gim nhỏ Cái 1 2 năm 3 Gỡ gim Cái 1 2 năm 4 Kéo c ắt giấy Cái 1 2 năm 5 Bìa Abba 7P Cái 10 1 năm 6 Bìa Abba 5P Cái 10 1 năm 7 Giấy vàng A4 Ram 2 1 tháng 8 Giấy Notetick Xấp 1 1 tháng 9 Đinh bấm gim lớn Hộp 1 2 tháng 10 Đinh bấm gim nhỏ Hộp 1 1 tháng 11 Bìa cây Cái 5 1 tháng 12 Bìa s ơ mi Cái 5 1 tháng 13 Kẹp bướm đen Hộp 1 1 tháng 1 15 Viết bi Cây 5 1 tháng 16 Viết da quang Cây 1 3 tháng 17 Viết bảng Cây 1 2 tháng 18 Viết xoá Cây 1 3 tháng 19 Bút kim Cây 2 3 tháng 20 Viết chì Cây 1 2 tháng 21 Băng keo 5P Cuộn 1 3 tháng 22 Giấy bìa màu Tờ 10 1 tháng 23 Hồ dán Ống 1 1 tháng 24 Ghim hình tam giác Hộp 1 1 tháng 25 Đĩa mền vi tính Cái 2 1 tháng 26 Bìa trình ký Cái 2 1 năm 27 Sổ Name Card Cuốn 2 1 năm ĐỊNH MỨC CHUNG DO P HÒNG TỔNG HỢP QUẢN LÝ 1 Giấy trắng A3 Ram 1 1 tháng 2 Giấy vàng A4 Ram 5 1 tháng Dùng photo 3 Giấy trắng A4 Ram 3 1 tháng 4 Mực con dấu Lọ 1 2 tháng 4 Mực máy Photo Ống 1 1 tháng 6 Bơm mực máy in Ống 2 1 tháng 7 Bì thư lớn Cái 50 1 tháng 8 Bì thư vừa Cái 20 1 tháng 9 Giấy giới thiệu Cuốn 2 1 tháng 10 Bì thư nhỏ Cái 30 1 tháng 11 Giấy Fax Ống 10 1 tháng 12 Photo bản