TAILIEUCHUNG - Thu thập thông tin và đào tạo nhân viên

Từ thời vua Minh Trị, giữa thế kỷ 19, Chính phủ Nhật đã gửi nhiều đoàn ra nước ngoài để nghiên cứu các mô hình tổ chức Nhà nước và xã hội để chuẩn bị xây dựng một nhà nước có hiến pháp hiện đại, có quân đội, công nghiệp, khoa học, công nghệ và nông nghiệp hiệu quả nhất. Sau thế chiến II, việc nghiên cứu ở nước ngoài được Chính phủ bảo trợ đã mở rộng ra những lĩnh vực rất khác nhau, từ triết học đến chính trị, vật lý nguyên tử, y học đến sản xuất. | Thu thập thông tin và đào tạo nhân viên- Những kinh nghiệm của các cơ quan quản lý Nhật Bản Từ thời vua Minh Trị giữa thế kỷ 19 Chính phủ Nhật đã gửi nhiều đoàn ra nước ngoài để nghiên cứu các mô hình tổ chức Nhà nước và xã hội để chuẩn bị xây dựng một nhà nước có hiến pháp hiện đại có quân đội công nghiệp khoa học công nghệ và nông nghiệp hiệu quả nhất. Sau thế chiến II việc nghiên cứu ở nước ngoài được Chính phủ bảo trợ đã mở rộng ra những lĩnh vực rất khác nhau từ triết học đến chính trị vật lý nguyên tử y học đến sản xuất đồ chơi trẻ em nhạc Jazz quản lý kinh doanh đến quản lý hộ gia đình. Do phạm vi học tập mở rộng cho nên quá trình tìm kiếm thông tin ngày càng trở nên tỷ mỉ và chuyên sâu hơn. Các viên chức ưu tú của Nhật ở các bộ khác nhau có trách nhiệm lớn trong việc thu nhận kiến thức. Trong mỗi bộ phần lớn các chuyên gia sử dụng thời gian để theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ ở nước ngoài. Chính phủ khuyến khích họ không chỉ nắm được thông tin về những phát triển nói chung mà còn tìm kiếm những tấm gương mà Nhật có thể cố làm cho bằng được hoặc hơn. Vấn đề đào tạo cán bộ học ở nước ngoài của Nhật Bản cũng khác nhiều nước. Họ không chọn các sinh viên giỏi ở các trường dại học mà chọn các viên chức trẻ tinh hoa đã có ít ra là 2 năm công tác trong các bộ. Các viên chức đó làm việc cho một bộ từ khi mới ra trường cho đến khi về hưu do đó bộ chú trọng đào tạo chuyên môn cho họ trong những lĩnh vực cần thiết đối với trách nhiệm tương lai của họ. Bởi vì theo lứa tuổi và sự trưởng thành họ sẽ nắm giữ những chức vụ then chốt cho nên bộ luôn cố găng đảm bảo cho các viên chức được đào tạo thành tài trong mỗi nhóm tuổi để cống hiến hết khả năng cho công tác cơ bản của bộ. Sau khi đã nắm được các vấn đề chung của bộ các viên chức trẻ được chia thành các chuyên ngành riêng để tiếp tục được đi đào tạo thêm nâng cao về ngoại ngữ kỹ thuật và lý thuyết tại các trường đại học danh tiếng nhất thếgiới. Các viên chức đi học ở nước ngoài có ý thức