TAILIEUCHUNG - KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG

Hiện nay, nhiều quốc gia đang rất quan tâm đến việc nuơi dưỡng tinh thần nghiệp chủ. Các tổ chức cũng thường quan tâm đến vấn đề này nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới và tinh thần nghiệp chủ tại tổ chức. Các doanh nghiệp cĩ hoạt động kinh doanh phát triển cũng mong muốn điều này đối với tổ chức của chính mình. | KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP Nuơi dưỡng tinh thần nghiệp chủ - suy ngẫm và khuyến nghị Ơng Tan Wee Liang Đại học Quản lý Singapore Hiện nay nhiều quốc gia đang rất quan tâm đến việc nuơi dưỡng tinh thần nghiệp chủ. Các tổ chức cũng thường quan tâm đến vấn đề này nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới và tinh thần nghiệp chủ tại tổ chức. Các doanh nghiệp cĩ hoạt động kinh doanh phát triển cũng mong muốn điều này đối với tổ chức của chính mình. Chính vì vậy những nhà quản trị xuất sắc đều muốn những ý tưởng sáng tạo của mình được tiếp tục phát triển ngay cả khi họ khơng cịn gắn bĩ với tổ chức nữa. Các nhà điều hành chủ chốt trong những tập đồn và các tổ chức lớn đang say mê với việc tập trung vào nguồn vốn con người trong tổ chức. Họ bắt đầu để ý đến tiếng gọi của việc thực hiện cái gọi là tinh thần nghiệp chủ trong nội bộ tổ chức. Tơi xin tập trung vào 3 đối tượng quan tâm đến vấn đề này hiện nay là nhà hoạch định chính sách các nhà doanh nghiệp và các nhà quản lý hay quản trị tổ chức. Ba nhĩm người này cĩ thể quan tâm đến việc nuơi dưỡng phát triển tinh thần nghiệp chủ. Trong phạm vi này tơi sẽ đề cập đến những vấn đề sau 1 Loại tinh thần nghiệp chủ nào cần được khuyến khích 2 Cần cĩ những yếu tố gì để nuơi dưỡng và phát triển tinh thần nghiệp chủ 3 Chúng ta cĩ thể làm gì đối với nhân tố chủ đạo - con người 1. Loại tinh thần nghiệp chủ nào cần được khuyến khích Hiện nay trên thế giới chưa cĩ định nghĩa chính thức nào về tinh thần nghiệp chủ. Đây được coi là một phạm trù được thiết lập và đã được kiểm chứng. Hầu hết các nhà đào tạo sẽ đồng ý rằng thuật ngữ này đề cập đến một sự kết hợp giữa các đặc tính cá nhân với kỹ năng kinh doanh. Phần lớn các chương trình về doanh nghiệp định nghĩa khái niệm này trong phạm trù kinh doanh một hình thức kinh doanh mới sự phát triển doanh nghiệp hoặc giới doanh nghiệp trong một loại hình kinh doanh. Shane Venkataraman 2000 cho rằng giới doanh nghiệp với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu cần tập trung vào cách thức