TAILIEUCHUNG - "Nâng cấp” thái độ

Cách nhìn nhận của bạn không chỉ ảnh hưởng tới việc bạn sẽ thành công như thế nào trong việc quản lý kinh doanh mà nó còn tác động tới việc bạn truyền cảm hứng tới nhân viên như thế nào khi họ góp phần hỗ trợ những nỗ lực của bạn. Trong vai trò chủ doanh nghiệp, bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống căng thẳng hiện tại chưa tìm ra phương hướng giải quyết. Đối phó với những tình huống này bằng một thái độ tích cực là điều thiết yếu để xây dựng doanh. | Nâng cấp thái độ Cách nhìn nhận của bạn không chỉ ảnh hưởng tới việc bạn sẽ thành công như thế nào trong việc quản lý kinh doanh mà nó còn tác động tới việc bạn truyền cảm hứng tới nhân viên như thế nào khi họ góp phần hỗ trợ những nỗ lực của bạn. Trong vai trò chủ doanh nghiệp bạn sẽ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống căng thẳng hiện tại chưa tìm ra phương hướng giải quyết. Đối phó với những tình huống này bằng một thái độ tích cực là điều thiết yếu để xây dựng doanh nghiệp của bạn đặc biệt khi bạn chỉ mới bắt đầu bắt tay vào công việc kinh doanh. Có một cái nhìn lạc quan sẽ giúp bạn tạo dựng bầu không khí an toàn nhằm thu hút nhân lực ý tưởng các nguồn lực khác bạn cần để đạt tới thành công. Nếu muốn xây dựng một thái độ tích cực hãy bắt đầu bằng việc thừa nhận duy trì thái độ tích cực là một sự lựa chọn hữu hiệu. Nhân tố con người và sự kiện trong cuộc sống của bạn có thể ảnh hưởng tới cảm giác của bạn nhưng quan trọng là bạn phải quyết định cách suy nghĩ của bản thân và tương tác với người khác. Suy nghĩ lạc quan sẽ tác động tích cực tới sự phát triển của cá nhân bạn và giúp hình thành lên một môi trường tương hỗ đối cho những nỗ lực kinh doanh của bạn. 1. Tin tưởng vào cách hành động của bản thân Khi bạn đương đầu với những thử thách bằng một thái độ tích cực bạn có thể đạt được những kết quả mà bản thân bạn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Chắc chắn những suy nghĩ tiêu cực sẽ xâm chiếm suy nghĩ bạn và sẽ làm bạn rối trí. Hãy dừng suy nghĩ trong giây lát và tự nhắc bản thân bạn rằng những cảm xúc nản trí chỉ mang tính chất tạm thời. Hãy nói với bản thân rằng bạn có thể đẩy lùi bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào sang một bên và lấy lại sự lạc quan. 2. Hành động để tạo dựng tương lai Trong vai trò người làm chủ doanh nghiệp bạn sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu với thái độ cũng như hành động của bạn. Hãy tập trung vào một việc bạn có thể làm để tiến bước về phía trước hơn là lãng phí vào việc than phiền về nguồn lực có giá trị. Nếu như làm được điều này bạn sẽ tăng