TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ theo mẫu - Tĩnh vật lọ và quả

Học sinh nhận biết sự khác nhau giữa lọ và quả về hình dáng, đặc điểm. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống với mẫu; vẽ được màu theo ý thích. - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Một số mẫu lọ và quả khác nhau. - Sưu tầm một số tranh vẽ lọ và quả của họa sĩ và của học sinh. 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ. . | Vẽ theo mẫu Tĩnh vật lọ và quả I- Mục tiêu - Học sinh nhận biết sự khác nhau giữa lọ và quả về hình dáng đặc điểm. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được hình gần giống với mẫu vẽ được màu theo ý thích. - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Một số mẫu lọ và quả khác nhau. - Sưu tầm một số tranh vẽ lọ và quả của họa sĩ và của học sinh. 2- Học sinh - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Quan sát nhận xét Giáo viên yêu cầu HS quan sát mẫu - Tên mẫu - Vị trí của từng vật mẫu - Khung hình chung của mẫu và khung hình riêng của từng mẫu . - Đậm nhạt và màu sắc của mẫu Hoạt động 2 Cách vẽ ước lượng chiều cao so với chiều ngang của mẫu để vẽ khung hình chung. Vẽ khung hình riêng của từng mẫu kẻ trục. Vẽ phác các nét chính. Vẽ chi tiết và vẽ màu theo mẫu hoặc tự chọn. Có thể vẽ đậm nhạt bằng chì đen. GV cho HS quan sát bài vẽ của các bạn lớp trước để tham khảo. Hoạt đông 3 Thực hành - Giáo viên hướng dẫn thực hành Quan sát kĩ mẫu trước khi vẽ. ước lượng khung hình chung và riêng tìm tỉ lệ các bộ phận của lọ và quả . Phác các nét chính của hình lọ và quả phác các nét thẳng mờ Nhìn mẫu vẽ hình cho giống mẫu. Vẽ hình xong có thể vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu Hoạt đông 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét một số bài đã hoàn thành về Bố cục. Hình vẽ nét vẽ. Đậm nhạt và màu sắc. - Giáo viên cùng học sinh xếp loại bài vẽ và khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp. Dặn dò Sưu tầm và tìm hiểu vẽ tranh dân gian Việt .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG