TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Tập nặn tạo dáng tạo dáng con vật hoặc ô tô

Học sinh biết tạo dáng một số con vật, đồ vật. - Học sinh tạo dáng được con vật hay đồ vật theo ý thích. - Học sinh ham thích tư duy sáng tạo. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Một vài hình tạo dáng (con mèo, con chim, ô tô, .) đã hoàn thiện. - Các vật liệu và dụng cụ cần thiết cho bài tạo dáng. 2- Học sinh: - Một số vật liệu và dụng cụ để tạo dáng. | Tập nặn tạo dáng tạo dáng con vật hoặc ô tô I- Mục tiêu - Học sinh biết tạo dáng một số con vật đồ vật. - Học sinh tạo dáng được con vật hay đồ vật theo ý thích. - Học sinh ham thích tư duy sáng tạo. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Một vài hình tạo dáng con mèo con chim ô tô . đ ã hoàn thiện. - Các vật liệu và dụng cụ cần thiết cho bài tạo dáng. 2- Học sinh - Một số vật liệu và dụng cụ để tạo dáng. III- Các hoạt đông dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt đông 1 Quan sát nhân xét - Giáo viên giới thiệu một số sản phấm tạo dáng con vật hoặc ô tô Tên của hình tạo dáng Các bộ phận của chúng Nguyên liệu để làm - Giáo viên nêu tóm tắt chung. Hoạt động 2 Cách tạo dáng Cách nặn Chọn hình để tạo dáng. Tìm các bộ phận chính của hình sao cho rõ đặc điểm và sinh động. Tìm và làm thêm các chi tiết cho hình sinh động hơn. Dính các bộ phận bằng tăm hồ băng dính . để hoàn chỉnh hình. Cách xé dán Yêu câu chọn hình dáng ô tô Xé hình đầu ô tô trước hình thùng xe sau Xé 4 hình tròn làm bánh xe. Xé các chi tiết làm cho ô tô đẹp hơn như Đèn cửa . - Giáo viên cho xem một số sản phàm nặn hoặc xé dán ô tô con vật của lớp trước để các em học tập cách nặn cách xé dán. Hoạt động 3 Thực hành Bài tập Tập dạo dáng Nặn xé dán con vật hoặc ô tô. - Yêu cầu học sinh thực hành theo nhóm để cùng nhau tạo thành một sản phàm theo ý thích. Mỗi nhóm từ 4 đến 5 học sinh. - Giáo viên gợi ý cho các nhóm. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên gợi ý học sinh bày sản phàm và nhận xét về Hình dáng chung rõ đặc điểm đẹp . Các bộ phận chi tiết hợp lý sinh động . Màu sắc hài hoà tươi vui . - Học sinh xếp loại bài theo cảm nhận riêng. - Giáo viên tóm tắt và khen ngợi các nhóm có sản phàm .