TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Vẽ chân dung

Học sinh nhận biết được đặc điểm của một số khuôn mặt người. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh chân dung theo ý thích. - Học sinh biết quan tâm đến mọi người. II- Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Một số ảnh chân dung. - Một số tranh chân dung của hoạ sĩ, của học sinh và tranh ảnh về đề tài khác. 2- Học sinh: - Đồ dùng học vẽ. | Vẽ tranh vẽ chân dung I- Mục tiêu - Học sinh nhận biết được đặc điểm của một số khuôn mặt người. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh chân dung theo ý thích. - Học sinh biết quan tâm đến mọi người. II- Chuẩn bi 1- Giáo viên - Một số ảnh chân dung. - Một số tranh chân dung của hoạ s ĩ củ a học sinh và tranh ảnh về đề tài khác. 2- Học sinh - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt đông dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Quan sát nhận xét - Giáo viên yêu cầu HS quan sát tranh ảnh đã chuấn bị Hình dáng khuôn mặt hình trái xoan hình vuông hình tròn . - Giáo viên tóm tắt Mỗi người đều có khuôn mặt khác nhau. Mắt mũi miệng của mỗi người có hình dạng khác nhau Vị trí của mắt mũi miệng . trên khuôn mặt của mỗi người một khác xa gần cao thấp . Hoạt động 2 Cách vẽ chân dung Phác hình khuôn mặt theo đặc điểm của người định vẽ cho vừa với tờ giấy Vẽ cổ vai và đường trục của mặt Tìm vị trí của tóc tai mắt mũi miệng . để vẽ hình cho rõ đặc điểm. Vẽ các nét chi tiêt đúng với nhân vật. Vẽ màu da tóc áo Vẽ màu nền Có thể trang trí cho áo thêm đẹp và phù hợp với nhân vật. - Giáo viên cho xem một số bài vẽ chân dung của lớp trước để các em học tập cách vẽ. Hoạt động 3 Thực hành Vẽ phác hình khuôn mặt cổ vai tóc cho vừa với phần giấy. Vẽ mầu tóc da áo và màu nền theo cảm nhận riêng. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên hướng dẫn HS nhận xét một số bài vẽ về Bố cục. Cách vẽ hình các chi tiết và màu sắc. - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cảm nghĩ của mình về một số bài vẽ chân dung. - Học sinh xếp loại bài vẽ theo ý thích. - Giáo viên bổ sung cho ý kiến của HS kết luận và khen ngợi những HS có bài vẽ đẹp. Dặn dò