TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ theo mẫu vẽ hoa, lá

HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm và cảm nhận được vẻ đẹp của hoa, lá. - Biết cách vẽ và vẽ được bông hoa, chiếc lá theo mẫu. Vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích. - Yêu thích vẻ đẹp của hoa, lá trong thiên nhiên; có ý thức chăm sóc bảo vệ cây cối. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Tranh ảnh một số loại hoa có hình dáng, màu sắp đẹp. - Một số bông hoa, cành lá đẹp để làm mẫu vẽ. - Bài vẽ của học sinh. | Vẽ theo mẫu vẽ hoa lá I- Mục tiêu - HS nhận biết được hình dáng đặc điểm và cảm nhận được vẻ đẹp của hoa lá. - Biết cách vẽ và vẽ được bông hoa chiếc lá theo mẫu. Vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích. - Yêu thích vẻ đẹp của hoa lá trong thiên nhiên có ý thức chăm sóc bảo vệ cây cối. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Tranh ảnh một số loại hoa có hình dáng màu sắp đẹp. - Một số bông hoa cành lá đẹp để làm mẫu vẽ. - Bài vẽ của học sinh các lớp trước. 2- Học sinh - Một số hoa lá thật hoặc ảnh nếu có điều kiện chuấn bị - Đồ dùng học vẽ. III- Cac hoat dong day - hoc chu yeu A- on dinh to chirc - Kiem tra do dung hoc ve Vo tap ve. B- Day bai moi Hoat dong 1 Quan sat nhan xet - Giao vien cho HS quan sat tranh anh hoac hoa la that cho da chuan bi Ten cua bong hoa chiec la Hinh dang dac diem cua moi loai hoa la Mau sac cua moi loai hoa la Su khac nhau ve hinh dang mau sac giua mot so bong hoa chiec la Ke ten hinh dang mau sac cua mot so loai hoa la khac ma em biet - Giao vien bo sung va nhan xet chung. Hoạt đông 2 Cách vẽ hoa lá Vẽ khung hình chung của hoa lá Ước lượng tỷ lệ và vẽ phác các nét chính của hoa lá. Chỉnh sửa hình cho gần với mẫu. Vẽ nét chi tiết cho rõ đặc điểm của hoa lá. Có thể vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích. - Giáo viên cho quan sát một số bài vẽ theo mẫu hoa lá lớp trước để các em học tập và rút kinh nghiệm. Hoạt đông 3 Thực hành - Học sinh nhìn mẫu chung hoặc mẫu riêng để vẽ. Quan sát kỹ mẫu hoa lá trước khi vẽ. Sắp xếp hình vẽ hoa lá cho cân đối với tờ giấy. - Giáo viên đến từng bàn để quan sát và gợi ý hướng dẫn bổ sung thêm. Hoạt đông 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên cùng học sinh chọn một số bài có ưu điểm nhược điểm rõ nét để nhận xét về