TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Thường thức mĩ thuật xem tranh phong cảnh

HS thấy được sự phong phú của tranh phong cảnh - Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh phong cảnh thông qua bố cục, các hình ảnh và màu sắc - Yêu thích phong cảnh, có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường thiên nhiên II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Sưu tầm tranh, ảnh phong cảnh và một vài bức tranh về đề tài khác 2- Học sinh: - Sưu tầm tranh, ảnh phong cảnh. | Thường thức mĩ thuật xem tranh phong cảnh I- Mục tiêu - HS thấy được sự phong phú của tranh phong cảnh - Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh phong cảnh thông qua bố cục các hình ảnh và màu sắc - Yêu thích phong cảnh có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường thiên nhiên II- Chuẩn bi đồ dùng dạy hoc 1- Giáo viên - Sưu tầm tranh ảnh phong cảnh và một vài bức tranh về đề tài khác 2- Học sinh - Sưu tầm tranh ảnh phong cảnh. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Xem tranh - Phong cảnh Sài Sơn Tranh khắc gô màu của hoạ sĩ Nguyên Tiến Chung 1913 - 1976 - Giáo viên chia nhóm 4 cho học sinh học thảo luận và trình bày ý kiến của nhóm mình. Trong bức tranh có những hình ảnh nào Tranh vẽ về đề tài gì Màu sắc trong bức tranh như thế nào Có những màu gì Hình ảnh chính trong bức tranh là gì Trong bức tranh còn có những hình ảnh nào nữa - Giáo viên tóm tắt chung. - Phố cổ Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái 1920 -1988 . - Giáo viên cung cấp một số tư liệu về hoạ sĩ Bùi Xuân Phái để các em hiểu biết hơn. Ví dụ Quê hương của hoạ sĩ huyện Quốc Oai tỉnh Hà Tây . Ông say mê vẽ về phố cổ Hà Nội và rất thành công ở đề tài này. Phong cách thể hiện của hoạ sĩ. Ông được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học -nghệ thuật năm 1996. - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bức tranh và đặt các câu hỏi gợi ý Bức trang vẽ những hình ảnh gì Dáng vẻ của các ngôi nhà Màu sắc của bức tranh - Giáo viên bổ sung nhận xét chung. - Cầu Thê Hủc Tranh màu bột của Tạ Kim Chi học sinh tiểu học Các hình ảnh trong bức tranh Màu sắc Chất liệu - Giáo viên nhận xét chung. Giáo viên gợi ý để học sinh tự nhận xét về màu sắc trong bức tranh. Hoạt động 2 Nhận xét đánh giá