TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ tranh - Đề tài phong cảnh quê hương

Học sinh biết quan sát các hình ảnh và nhận ra vẻ đẹp của phong cảnh quê hương. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng - Học sinh yêu mến quê hương. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Một số tranh, ảnh phong cảnh - Bài vẽ của học sinh. 2- Học sinh: - Tranh, ảnh phong cảnh - Đồ dùng học vẽ. | Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương I- Mục tiêu - Học sinh biết quan sát các hình ảnh và nhận ra vẻ đẹp của phong cảnh quê hương. - Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng - Học sinh yêu mến quê hương. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Một số tranh ảnh phong cảnh - Bài vẽ của học sinh. 2- Học sinh - Tranh ảnh phong cảnh - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Tìm chọn nội dung đề tài - Giáo viên dùng tranh ảnh giới thiệu để học sinh nhận biết - Tranh phong cảnh vẽ hình ảnh nào là chính - Cảnh vật trong tranh phong cảnh thường là nhữnh gì Xung quanh nơi em ở có cảnh đẹp nào không Em đã được đi tham quan nghỉ hè ở đâu Phong cảnh đó như thế nào Ngoài khu vực em ở và nơi đã tham quan em đã thấy cảnh đẹp ở đâu nữa Em tả lại một cảnh mà em thích Em sẽ chọn phong cảnh nào để vẽ - Giáo viên bổ sung và tóm tắt chung. Hoạt động 2 Cách vẽ - Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết 2 cách vẽ tranh phong cảnh Quan sát cảnh thiên nhiên và vẽ trực tiếp vẽ ngoài trời Công viên sân trường đường phố . Vẽ bằng cách nhớ lại các hình ảnh đã từng được quan sát. Gợi ý cách vẽ Nhớ lại các hình ảnh định vẽ Sắp xếp hỉnh ảnh chính hình ảnh phụ sao cho cân đối hợp lý rõ nội dung. Vẽ hết phần giấy và vẽ màu kín nền. Có thể vẽ nét trước rồi vẽ màu sau nhưng cũng có thể dùng màu vẽ trực tiếp. - Giáo viên cho các em xem tranh phong cảnh các lớp trước để gợi ý các em cách chọn cảnh và thể hiện. Hoạt động 3 Thực hành - Giáo viên hướng dẫn các em thực hành. - Chọn hình ảnh cảnh trước khi vẽ chú ý sắp xếp hình vẽ cân đối với tờ giấy - Vẽ hình ảnh chính trước hình ảnh phụ sau luôn nhớ vẽ cảnh là trọng tâm có thể vẽ thêm người hoặc con vật cho tranh sinh động. - Khuyến khích học sinh vẽ màu tự do theo ý thích. Hoạt động 4 Nhận xét đánh giá