TAILIEUCHUNG - Mỹ thuật lớp 4 - Vẽ trang trí chép hoạ tiết trang trí dân tộc

HS tìm hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hoạ tiết trang trí dân tộc - Biết cách chép và chép được một vài hoạ tiết trang trí dân tộc. - Yêu quý, trân trọng và có ý thức giữ gìn văn hoá dân tộc. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 1- Giáo viên: - Sưu tầm một số mẫu hoạ tiết trang trí dân tộc. Nếu có điều kiện, giáo viên có thể sưu tầm thêm một số hình ành về hoạ tiết trang trí dân tộc trên trang phục, đồ gốm hoặc trang trí ở. | Vẽ trang trí chép hoạ tiết trang trí dân tộc I- Mục tiêu - HS tìm hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của hoạ tiết trang trí dân tộc - Biết cách chép và chép được một vài hoạ tiết trang trí dân tộc. - Yêu quý trân trọng và có ý thức giữ gìn văn hoá dân tộc. II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Sưu tầm một số mẫu hoạ tiết trang trí dân tộc. Nếu có điều kiện giáo viên có thể sưu tầm thêm một số hình ành về hoạ tiết trang trí dân tộc trên trang phục đồ gốm hoặc trang trí ở đình chùa . - Bài vẽ của học sinh các lớp trước. 2- Học sinh - Sưu tầm hoạ tiết trang trí dân tộc - Đồ dùng học vẽ. III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu A- ổn định tổ chức - Kiểm tra đồ dùng học vẽ Vở tập vẽ. B- Dạy bài mới Hoạt động 1 Quan sát nhận xét - Giáo viên giới thiệu hình ảnh về hoạ tiết trang trí dân tộc đã chuấn bị Các hoạ tiết trang trí là những hình gì Hình hoa lá con vật ở các hoạ tiết trang trí có đặc điểm gì Đường nét cách sắp xếp hoạ tiết trang trí như thế nào Hoạ tiết được dùng để trang trí ở đâu - Giáo viên bổ sung và nhấn mạnh Hoạ tiết trang trí dân tộc là di sản văn hoá quý báu của ông cha ta để lại chúng ta cần phải học tập giữ gìn và bảo vệ di sản ấy. Hoạt động 2 Cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc Tìm và vẽ phác hình dáng chung của hoạ tiết Vẽ các đường trục dọc ngang để tìm vị trí các phần của hoạ tiết Đánh dấu các điểm chính và vẽ phác hình bằng các nét thẳng Quan sát so sánh để điều chỉnh hình vẽ cho giống mẫu Hoàn chỉnh hình và vẽ màu theo ý thích. - Giáo viên cho HS quan sát bài vẽ hoạ tiết trang trí dân tộc của lớp trước để các em học tập cách vẽ. Hoạt đông 3 Thực hành - Giáo viên yêu cầu học sinh chọn và chép hình hoạ tiết trang trí dân tộc ở Sgk. - Yêu cầu học sinh quan sát kỹ hình hoạ tiết trước khi vẽ. - Vẽ theo các bước đã hướng dẫn chú ý xác định hình dáng chung của hoạ tiết cho cân đối với phần giấy không to nhỏ quá . - Gợi ý học sinh vẽ màu theo ý thích tạo cho hình vẽ sinh động Hoạt đông 4 Nhận xét đánh giá - Giáo viên cùng học sinh chọn một số bài có ưu điểm