TAILIEUCHUNG - Định nghĩa mô hình kinh doanh

Một mô hình kinh doanh, theo góc nhìn của chúng tôi, gồm bốn yếu tố phối hợp với nhau sẽ tạo ra và mang lại giá trị. Theo đó, điều quan trọng nhất là phải đi đúng hướng từ đầu Nhận diện giá trị khách hàng (Customer value proposition – CVP) Một công ty thành công là công ty tìm được cách tạo ra giá trị cho khách hàng. Đó là cách giúp khách hàng thực hiện một công việc quan trọng. Từ “công việc” ám chỉ đến một vấn đề cơ bản trong một tình huống cụ thể cần có. | Định nghĩa mô hình kinh doanh Một mô hình kinh doanh theo góc nhìn của chúng tôi gồm bốn yếu tố phối hợp với nhau sẽ tạo ra và mang lại giá trị. Theo đó điều quan trọng nhất là phải đi đúng hướng từ đầu Nhận diện giá trị khách hàng Customer value proposition - CVP Một công ty thành công là công ty tìm được cách tạo ra giá trị cho khách hàng. Đó là cách giúp khách hàng thực hiện một công việc quan trọng. Từ công việc ám chỉ đến một vấn đề cơ bản trong một tình huống cụ thể cần có giải pháp. Khi đã hiểu được công việc và tất cả các thông số về nó bao gồm quá trình làm thế nào để thực hiện công việc đó chúng ta có thể đưa ra các giải pháp. Công việc càng quan trọng với khách hàng mức độ hài lòng của khách hàng với giải pháp hiện tại để hoàn thành công việc càng thấp giải pháp của bạn càng tốt hơn giải pháp hiện tại để thực hiện công việc và dĩ nhiên giá càng thấp thì CVP càng cao. Chúng ta phải tìm ra cơ hội để tạo ra CVP hiệu quả nhất khi các sản phẩm và dịch vụ thay thế không được đưa ra cho công việc thực tế và bạn có thể đưa ra lời đề nghị giúp cho công việc và chỉ công việc đó được thực hiện một cách hoàn hảo. Chúng ta sẽ bàn luận vấn đề này sau. Công thức lợi nhuận Công thức lợi nhuận là kế hoạch xác định công ty có thể tạo ra giá trị cho bản thân nó như thế nào trong khi cung cấp giá trị cho khách hàng. Nó bao gồm Mô hình doanh thu giá cả x số lượng Cơ cấu chi phí chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp tính hiệu quả kinh tế. Cơ cấu chi phi phần lớn được thúc đẩy bởi chi phí của các nguồn lực chính cần thiết cho mô hình kinh doanh. Mô hình lợi nhuận với một lượng và cơ cấu chi phí cụ thể thì lượng cần đóng góp của mỗi giao dịch là bao nhiêu để đạt được lợi nhuận mong muốn. Sự linh hoạt của nguồn lực chúng ta có thể quay vòng hàng tồn kho tài sản cố định và các tài sản khác nhanh như thế nào và nhình chung chúng ta cần tối ưu hoá các nguồn lực như thế nào để hỗ trợ cho lượng sản lượng dự đoán và đạt được lợi nhuận mong muốn. Mọi người thường nghĩ cụm từ công thức .