TAILIEUCHUNG - Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 1

Tài liệu này mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, cung như Đại học - Cao đẳng sắp tới. | Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh Trường THPT Chuyên Hạ Long ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12 Học kỳ II Năm học 2006- 2007 Thời gian làm bài 90 . đề chẵn A. Phần trắc nghiệm 2 điểm 1 Từ một danh sách 10 học sinh ưu tú có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh để lập ban cán bộ lớp gồm 1 lớp trưởng 1 lớp phó và 3 cán sự. Hãy xác định công thức tính đúng trong các công thức tính sau A AA V B A2 V C p V A2 D p V C2 f . r 10 V v_z 7 J- . f- 10 V v_z g . 13 V ỉ -LX. I 3 V v_z 7 Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau A. 0 B 1 C. -1 D. n. 1 3 Trong khai triển p x fx . x Hãy xác định số hạng không chứa x trong các kết quả sau A. 495 B. 490 C. 488 D. 480. 4 Tính giá trị biểu thức s C C C4 . Tìm kết quả đúng trong các kết quả sau A. 210 B. 24 C. 25 D. 29 B. Phần tự luận 8 điểm Câu 1 Tính diện tích miền phang kín giới hạn bởi các đường li x y ỹ ú x y 2 và I3 y 0 . Câu 2 Trong không gian Oxyz cho các điểm A 1 0 0 B 0 2 0 C 0 0 3 . a Viết phương trình mặt phẳng ABC tính thể tích khối tứ diện O. ABC. b Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện O. ABC xác định toạ độ tâm và bán kính mặt cầu này. c Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC xác định toạ độ tâm bán kính đường tròn này. Câu 3 Một hộp bi có 7 viên bi xanh 6 viên bi trắng và 5 viên bi vàng. Biết rằng các viên bi cùng màu giống hệt nhau hãy xác định số cách chọn ra 6 viên bi từ hộp đó sao cho có đủ ba màu. Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh Trường THPT Chuyên Hạ Long ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12 Học kỳ II Năm học 2006- 2007 Thời gian làm bài 90 . đề lẻ trắc nghiệm 2 điểm 1 Từ một danh sách 10 học sinh ưu tú có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh để lập ban cán bộ lớp gồm 1 lớp trưởng 1 lớp phó 1 bí thư đoàn và 2 cán sự. Hãy xác định công thức tính đúng trong các công thức tính sau A. A3 X C2 B. A2 X C83 C. p3 X A-7 D. P3 X C72 n 4 2 Cho I j tan x 3dx. n 4 Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau A. 0 B. 1 C. -1 D. K. _ .0 1 _ 3 Trong khai triển p x x ------- . x3 Hãy xác định số hạng không chứa x trong các kết quả .