TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra tập trung lần 1 HK1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Lê Thanh Hiền

“Đề kiểm tra tập trung lần 1 HK1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Lê Thanh Hiền” là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi. | Đề kiểm tra tập trung lần 1 HK1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Lê Thanh Hiền SỞ GD&ĐT TỈNH TIỀN GIANG ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN 1 – HK1 TRƯỜNG THPT LÊ THANH HIỀN NĂM HỌC: 2018 – 2019 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN 12 Ngày kiểm tra: 01/10/2018 Mã đề 109 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề kiểm tra có 03 trang, gồm 25 câu trắc nghiệm) Họ và tên thí sinh:. Số báo danh: . 1 Câu 1: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x 3 3 x 2 vuông góc với đường thẳng y x là: 9 A. y 9 x 18; y 9 x 14. B. y 9 x 18; y 9 x 5. 1 1 1 1 C. y x 18; y x 5 D. y x 18; y x 14 9 9 9 9 Câu 2: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ? A. 1; . B. ;1 . C. 1; 0 . D. 0;1 . Câu 3: Giá trị lớn nhất M của hàm số y x 4 2x 2 3 trên đoạn 0; 3 là: A. M 9. B. M 8 3. C. M 1. D. M 6. Câu 4: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên: x 2 4 y 0 0 3 y 2 Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số đạt cực đại tại x 4 . B. Hàm số đạt cực đại tại x 2 . C. Hàm số đạt cực đại tại x 2 . D. Hàm số đạt cực đại tại x 3 . Câu 5: Giá trị của m để phương trình x3 12 x m 2 0 có 3 nghiệm phân biệt là: A. 16 m 16 . B. 18 m 14 . C. 14 m 18 . D. 4 m 4 . 2x 2 Câu 6: Cho hàm số y C . Giá trị của m để đường thẳng d : y 2 x m cắt C tại hai x 1 điểm phân biệt A, B thỏa mãn AB 5 là: A. m 10; m 2 B. m = 10 C. m 2 D. m 2;10 Câu 7: Giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y x 2mx m 1 có ba điểm cực trị, đồng 4 2 thời ba điểm cực trị đó là ba đỉnh của một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1 là: Toán học 12 - Trang 1/3 - Mã đề thi 109 m 1 m 1 m 1 5 m 1 5

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.