TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra tập trung HK1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Marie Curie

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi học kì, nội dung “Đề kiểm tra tập trung HK1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Marie Curie” dưới đây. Hi vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | Đề kiểm tra tập trung HK1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Marie Curie TRƯỜNG THPT MARIE CURIE ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 TỔ TOÁN MÔN: TOÁN KHỐI 12. Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề (Đề kiểm tra có 3 trang, gồm 25 câu) Họ, tên học sinh: . Mã đề 121 Số báo danh: y Câu 1: Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? x 1 x 1 A. y . B. y . 1 x 2 x 2 –1 x 1 x 1 –2 O x C. y . D. y . x 2 x 2 Câu 2: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như hình bên. x – –4 0 4 + Hàm số y f x đồng biến trên khoảng nào dưới đây? y’ – 0 + 0 – 0 + + + A. 2;3 . B. 2; . 3 y –2 C. 4;0 . D. 0; . –2 Câu 3: Cho hàm số y x3 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ; . B. Hàm số đồng biến trên khoảng ; . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ; 0 và đồng biến trên khoảng 0; . D. Hàm số đồng biến trên khoảng ; 0 và nghịch biến trên khoảng 0; . Câu 4: Hàm số nào sau đây có cực trị? x 1 A. y x3 x . B. y 2 x 1 . C. y x 4 x 2 . D. y . 2 x Câu 5: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như hình bên. x – 1 3 + y’ – + 0 – Hàm số y f x có tất cả bao nhiêu cực trị? + y 7 A. 1. B. 4. – 4 C. 0. D. 2. Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số y 2 x 4 x 2 2 trên đoạn 1; 2 bằng A. 0. B. 2 3 . C. 2. D. 2 2 . 1 2x Câu 7: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y là đường thẳng có phương trình x 3 2 A. y 3 . B. y . C. y 2 . D. y 1 . 3 Câu 8: Đồ thị hàm số y x3 2 x 2 3 và trục hoành có bao nhiêu điểm chung? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 9: Tiếp tuyến của đường cong C : y x 4 2 x 2 tại điểm M 1;3 có phương trình là A. y 8 x 5 . B. y 4 x 1 . C. y 8 x 5 . D. y 4 x 1 . Câu 10: Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.