TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra định kỳ lần 3 môn Toán 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Yên Dũng số 2

và luyện tập với “Đề kiểm tra định kỳ lần 3 môn Toán 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Yên Dũng số 2” dưới đây để chuẩn bị cho kì kiểm tra định kỳ sắp tới. Đề thi có đi kèm đáp án giúp các bạn so sánh kết quả và đánh giá được năng lực của bản thân, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả cao trong kì thi. Chúc các bạn thi tốt! | Đề kiểm tra định kỳ lần 3 môn Toán 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Yên Dũng số 2 SỞ GDĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 3 TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: TOÁN – LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 133 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ĐA Câu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐA Câu 1: Trung bình cộng các nghiệm của phương trình log2 3 x log2 x log 3 x là A. 5 B. 2,5 C. 3,5 D. 3 Câu 2: Cho a > 0 và a 1, x và y là hai số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau 1 1 A. log a B. log a x y loga x loga y x log a x x log a x C. log a D. log b x log b a x y log a y 3 2 Câu 3: Tập xác định của hàm số y 2x 3x 1 là 1 1 1 1 A. ; 1; B. ; 1 ; C. R \ ,1 D. ;1 2 2 2 2 Câu 4: Cho hai hàm số y a x và y loga x (với a 0 , a 1 ). Khẳng định sai là x A. Hàm số y a và y loga x nghịch biến trên mỗi tập xác định tương ứng của nó khi 0 a 1 B. Hàm số y loga x có tập xác định là 0; C. Đồ thị hàm số y loga x nằm phía trên trục Ox x D. Đồ thị hàm số y a nhận trục Ox làm đường tiệm cận ngang 1 Câu 5: Phương trình log 2 ( x 1) có nghiệm khi và chỉ khi m2 4 A. m ≠ ± 2. B. m ( ; 2) (2; ) C. m [ 2;2] D. m ( 2;2) x 1 x 1 Câu 6: Tổng các nghiệm của phương 4 8 0 là A. 1 B. 3 C. 5 D. 6 2 2 Câu 7: Tìm tích tất cả các nghiệm của phương trình ( e x ) ex ln x . A. 0 B. e2 C. 1 D. e log 2 log 9 a2 1 a Câu 8: Giá trị của với a 0, a 1 là a 2 4 4 3 A. B. C. D. 3 3 3 4 Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số y log 2017 ( x 2 1) 1 2x 2x 1 A. y ' 2 B. y ' 2 C. y ' D. y ' x 1 ( x 1) ln 2017 2017 x 1 ln 2017 2 Câu 10: Cho f(x) = . Đạo hàm f’(0) bằng: A. ln12 B. ln5 C. ln3 D. ln2 Câu 11: Một gia đình có con vào lớp một, họ muốn để dành cho con một số tiền là để sau này chi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.