TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 97

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 97', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | .WK3 Lotus phiên bản 3 .WK4 Lotus phiên bản 4 .WKQ Bảng tính Quattro. .WKS 1. Bảng tính Lotus. 2. Văn bản Microsoft Works. .WLR Trang VRML. .WMF Windows Metafile. .WP WordPerfect. .WPD 1. File mô tả máy in trong Windows 2. File demo trong WordPerfect. 3. Văn bản WordPerfect. .WPG Đồ họa trong WordPerfect. .WPM Macro trong WordPerfect. .WPS Văn bản Microsoft Works. .WPT File mẫu template trong WordPerfect. .WRI Văn bản trong công cụ Windows Write. .WRK Bảng tính Symphony. .WS1 Dạng file WordStar cho văn bản Windows 1. .WS2 Dạng file WordStar cho văn bản Windows 2. .WS3 Dạng file WordStar cho văn bản Windows 3. .WS4 Dạng file WordStar cho văn bản Windows 4. .WS5 Dạng file WordStar cho văn bản Windows 5. .WS6 Dạng file WordStar cho văn bản Windows 6. .WS7 Dạng file WordStar cho văn bản Windows 7. .WVL Dạng file bitmap nén trong Wavelet. .X File hình ảnh AVS X. .XAR Định dạng file hình vẽ Corel Xara. .XBM Bitmap X. .XFX Trình JetFax. .XIF Định dạng hình ảnh trong Xerox. .XLC Biểu bảng Excel. .XLK Dạng file sao lưu trong Microsoft Excel. .XLM Macro trong Microsoft Excel. .XLS Bảng tính Excel. .XLT Dạng file mẫu trong Microsoft Excel. .XM Định dạng nhạc MOD. .XPM Định dạng Pixelmap X. .XWD Hình ảnh kết xuất dump cửa sổ trong X Window System. .XXE Dạng file mã hóa Xxencoded. .YAL File click art trong Arts Letters. .Z File nén Unix. .ZIP File nén dùng PKZIP. .ZOO Trình Zoo. assistants Một loại file đặc biệt được sử dụng trong Claris Works. Nó hướng dẫn người sử dụng đi qua mỗi nhiệm vụ bằng cách đặt ra một loạt những câu hỏi và rồi dùng câu trả lời để thực hiện nhiệm vụ. Assistants trong Claris Works có thể được dùng để tạo ra những công cụ hữu ích như lịch thông báo tin tức newsletter văn phòng phẩm nhãn mác và sổ địa chỉ hoặc để đánh dấu dưới chân footnote một file để tìm kiếm văn bản .. bad fix Cụm từ này chỉ nỗ lực không thành khi cố khắc phục một lỗi máy tính. Cụ thể là việc sửa chữa không có tác dụng hoặc lại gây ra thêm những vấn đề mới. Cách nói này được sử dụng