TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - THÊU LƯỚT VẶN (2 tiết ) Tiết 2

Hoạt động của giáo viên 1. Ổn định: Khởi động. 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ của HS. 3. Dạy bài mới: a) Giới thiệu bài: Thêu lướt vặn. b) HS thực hành: Hoạt động 3: HS thực hành thêu lướt vặn Hoạt động của học sinh -Chuẩn bị dụng cụ học tập. -GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện - HS nêu ghi nhớ và thực hiện thêu. thao tác thêu lướt vặn. -GV treo tranh quy trình và hệ thống lại cách -HS theo dõi. thêu theo các bước: +Bước 1: Vạch dấu. | THÊU LƯỚT VẶN 2 tiết Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định Khởi động. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ của HS. -Chuẩn bị dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Thêu lướt vặn. b HS thực hành Hoạt động 3 HS thực hành thêu lướt vặn -GV gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện - HS nêu ghi nhớ và thực hiện thêu. thao tác thêu lướt vặn. -GV treo tranh quy trình và hệ thống lại cách -HS theo dõi. thêu theo các bước Bước 1 Vạch dấu đường thêu. Bước 2 Thêu các mũi thêu theo đường vạch dấu. -HS lắng nghe. -GV nhắc lại và thực hiện nhanh những điểm cần lưu ý khi thêu. -HS thực hành cá nhân. -GV tổ chức cho HS thêu lướt vặn trên vải. Nêu yêu cầu và thời gian hoàn thành sản phàm. -GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng. Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập của HS. -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phàm thực hành. -GV nêu tiêu chuấn đánh giá sản phàm Thêu đúng kỹ thuật các mũi thêu gối lên đều nhau giống như đường vặn thừng. Các mũi thêu thẳng theo đường vạch dấu không bị dúm. Nút chỉ cuối đường thêu đúng cách không bị tuột. Hoàn thành sản phàm đúng thời gian quy định. -GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS. xét- dặn dò -HS trưng bày sản phẩm . -HS tự đánh giá các sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên. -Cả lớp. -Nhận xét sự chuấn bị tinh thần học tập và kết quả thực hành của HS. -Hướng dẫn HS về nhà đọc trước và chuấn bị vật liệu dụng cụ theo SGK để học bài Thêu móc xích