TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Học xong bài này, HS có khả năng: -Nhận thức vai trò quan trọng của người lao động. -Biết bày tỏ sự kính trọng, và biết ơn đối với những người lao động. dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Một số đồ dùng cho trò chơi đóng vai. | KÍNH TRỌNG BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng -Nhận thức vai trò quan trọng của người lao động. -Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với những người lao động. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Một số đồ dùng cho trò chơi đóng vai. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra Nêu giá trị của lao động Tìm câu ca dao tục ngữ thành ngữ nói về ý nghĩa tác dụng của lao động. -GV ghi điểm. 3. Bài mới -4 HS thực hiện yêu cầu. -HS khác nhận xét bổ sung. a. Giới thiệu bài Kính trọng biết ơn người lao động b. Nội dung Hoạt động 1 Thảo luận lớp Truyện Buổi học đầu tiên SGK 28 -GV đọc truyện hoặc kể chuyện Buổi học đầu tiên -GV cho HS thảo luận theo 2 câu hỏi SGK 28 Vì sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe bạn Hà giới thiệu về nghè nghiệp bố mẹ mình Nếu em là bạn cùng lớp với Hà em sẽ làm gì trong tình huống đó -GVkết luận Cần phải kính trọng mọi người lao động dù là những người lao động bình thường nhất. Hoạt động 2 Thảo luận theo nhóm đôi Bài tập 1- SGK 29 -GV nêu yêu cầu bài tập 1 Những người sau đây ai là người lao động Vì sao a. Nông dân -HS nhắc lại. -1 HS đọc lại truyện Buổi học đầu tiên -HS thảo luận. -Đại diện HS trình bày kết quả. -Các nhóm thảo luận. -Cả lớp trao đổi và tranh luận. b. Bác sĩ c. Người giúp việc trong nhà gia đình d. Lái xe ôm đ. Giám đốc công ty -Đại diện từng nhóm trình bày kết e. Nhà khoa học quả. g. Người đạp xích lô Người lao động là Nông dân bác h. Giáo viên sĩ người giúp việc lái xe ôm giám i. Người buôn bán ma túy đốc công ty nhà khoa học người k. Kẻ trộm đạp xích lô giáo viên Kĩ sư tin l. Người ăn xin học nhà văn nhà thơ đều là những m. Kĩ sư tin học người lao động Trí óc hoặc chân n. Nhà văn nhà thơ tay . -GVkết luận Vì họ đều là những người làm Nông dân bác sĩ người giúp việc lái xe ôm giám việc có ích cho xã hội cho gia đình đốc công ty nhà khoa học người đạp xích lô giáo và bản thân. viên Kĩ sư tin học nhà văn nhà thơ đều là .