TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Cò Lả (Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ)

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhịp của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát Dân ca của vùng ĐỒng Bằng Bắc Bộ. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số4 | Tiết 13 Ôn Tập Bài Hát Cò Lả Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ Tập Đọc Nhạc TĐN Số 4 I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng nhịp của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát Dân ca của vùng ĐỒng Bằng Bắc Bộ. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số4 Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Cò Lả - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Dân ca của - HS trả lời vùng nào Bài Cò Lả Dân ca Đồng Bằng Bắc Bộ. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 TĐN Số 4 Con Chim Ri - Giới thiệu bài TĐN Số 4. - HS lắng nghe. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - HS thực hiện. - Tập tiết tấu Giáo viên ghi mâu tiết tấu lên bảng ỉ í - HS chú ý. - 2 é1 2 5 1 fe 4 ể ể ể ể ề 1 4 ej - Giáo viên gõ mâu và yêu cầu học sinh gõ lại. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - Tap đọc nhạc Giáo viên đàn mâu giai điệu cả bài. - Giáo viên đọc mâu từng câu một và cho học sinh đọc lại môi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 4. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. Cũng cố dăn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diễn tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    22    1    03-08-2021