TAILIEUCHUNG - Bài giảng Phép biến đổi Laplace ngược - TS. Lê Xuân Đại

Bài giảng "Phép biến đổi Laplace ngược" giới thiệu đến các bạn những nội dung về định nghĩa phép biến đổi Laplace ngược, định lý phép biến đổi Laplace ngược,. nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. | PHÉP BIẾN Dổi LAPLACE NGƯỢC TS. Lê Xuân Dai Trường Đại học Bách Khoa TP HCM Khoa Khoa học ứng dụng bộ môn Toán ứng dụng TP. HCM 2011. TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM PHÉP BIẾN Dổi LAPLACE NGƯỢC TP. HCM 2011. 1 1 Phép biến đổi Laplace ngược Dịnh nghĩa Dinh nghĩa Neu phép biến đôi Laplace L f t F s thì f t được gọi là biến đôi Laplace ngược của F s và ta viết f t L 1 F s Ví dụ 1 s 3 Ta có L e 3t nên L 1 3 e 3t. TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM PHÉP BIẾN Dổi LAPLACE NGƯỢC TP. HCM 2011. 2 1 Tính chất của phép biến đổi Laplace Tuyến tính Dinh lý Neu fi t và Ỉ2 t lần lượt là biến đôi Laplace ngược của F1 s và F2 s còn C1 c2 là hằng so bất kỳ thì L 1 ciFi s C2F2 s g Cifi t c2f2 t Ví du T_2f 4 3s 5 . in f s - 2 _ s2 16 s2 4g Đáp số. 4e2t 3 cos4t I sin 2t PHÉP BIẾN Dổi LAPLACE NGƯỢC TP. HCM 2011. 3 1 TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.