TAILIEUCHUNG - Bài giảng Phép biến đổi Laplace - TS. Lê Xuân Đại

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu về môn Toán, nội dung bài giảng "Phép biến đổi Laplace" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn. | PHÉP BIẾN Dổi LAPLACE TS. Lê Xuân Dại Trường Đại học Bách Khoa TP HCM Khoa Khoa học ứng dụng bộ môn Toán ứng dụng TP. HCM 2011. TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM PHÉP BIẾN Dổi LAPLACE TP. HCM 2011. 1 24 Phép biến đổi Laplace Dịnh nghĩa Dinh nghĩa Phép biến đôi Laplace L là 1 quy luật liên kết vói hàm f t 1 hàm F s xác đinh bỏi F s L f t f t e stdt. F s gọi là biến đôi Laplace của f t còn f t là biến đôi Laplace ngược của F s . Kí hiệu f t F s . Biến đổi Laplace tồn tại nếu tích phân suy rộng trên hội tu khi s ỏ trong 1 khoảng nao đó. TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM PHÉP BIÊN DÔI LAPLACE TP. HCM 2011. 2 24 Phép biến đổi Laplace Biến đổi Laplace của các hàm thông dụng Hàm bậc thang đơn vị Ham bậc thang đơn vị được đinh nghĩa như sau u t I 0 t 0 1 t 0 . 1 . e st 1 1 L u t f stdt - - nếu s 0. TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM PHÉP BIẾN Dổi LAPLACE TP. HCM 2011. 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.