TAILIEUCHUNG - Bài giảng Ứng dụng của phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân - TS. Lê Xuân Đại

Bài giảng "Ứng dụng của phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân" giới thiệu đến các bạn những câu hỏi bài tập có đáp án về phép biến đổi Laplace giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân. Với các bạn đang học chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | ỨNG DỤNG CỦA PHÉP BIEN Dổi LAPLACE GIẢI PHƯƠNG TRINH VI PHÂN HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TS. Lê Xuân Dai Trường Đại học Bách Khoa TP HCM Khoa Khoa học ứng dụng bộ môn Toán ứng dụng TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM ỨNG DỤNG CỦA PHÉP BIEN Dổi LAPLAC TP. HCM 2011. 1 1 Giải phương trình vi phân Nội dung Xét phương trình vi phân vói ham phải tìm la y t cùng vói các điều kiện ban đầu. Lấy phép biến đổi Laplace cả 2 vế của phương trình đã cho. Phương trình mói chứa ham cần tìm la L y t g Y s không phải la phương trình vi phân. Giải phương trình nay tìm Y s sau đó dùng phép biến đổi Laplace ngược tìm lại ham y t TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM ỨNG DỤNG CỦA PHÉP BIEN Dổi LAPLAC TP. HCM 2011. 2 1 Giải phương trình vi phân Nội dung L y t Y s L y t sY s - y 0 L y t s2Y s - sy 0 - y 0 TS. Lê Xuân Dại BK TPHCM ỨNG DỤNG CỦA PHÉP BIEN Dổi LAPLAC TP. HCM 2011. 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.