TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 45 phút bài 4 Toán 10 (2012-2013) - THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 (Kèm Đ.án)

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra 45 phút bài số 4 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới. | SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT BÀI SỐ 4 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN LỚP 10 Chương trình chuẩn Mã đề 01 Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát đề Nội dung đề Câu 1 4 0 điểm Lập bảng xét dấu của biểu thức a. f x -X 2 2X 6y b. g x 2xx - 5x 3 Câu 2 4 0 điểm Giải các bất phương trình sau a. f x x2 x-ó -x2 -5x-ó 0 b. x 10x 19 1. Câu 3 2 0 điểm x2 6 Chứng minh răng 4 Vx. Đăng thức xảy ra khi nào . Vx2 2 --------------Hết--------------- ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỂN VĂN LINH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT BÀI SỐ4 NĂM HỌC 2012- 2013 Môn TOÁN10. Chương trình CHUẨN Đề 01 Câu 1 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM a f x -X 2 2 X 6 Ta có X 2 0 X 2 2X 6 0 X -3 0 5đ Bảng xét dấ x Lu - -3 2 1 5đ X 2 0 - 2x 6 - 0 f x Chú ý nế - 0 0 - u làm đúng mỗi dòng được 0 25đ b g x 2x2 - 5x 3 Ta có 2x2 -5x 3 0 x 1Vx 3 2 0 5đ Bảng xét dấu x X 1 3 2 1 5đ g x 0 - 0 Câu 2 Câu 2a 2 điểm x x 6 0 x 2 x -3 0 25 điểm _ r x 2 x2 - 5x - 6 0 j _ x 3 0 25 điểm Bảng xét dấu 0 25 điểm 0 25 điểm 0 5 điểm x -X -3 -2 2 x 5x 6 0 0 x x 6 0 0 f x 0 0 0 Vậy f x 0 x e -2 2 . 0 5 điểm Câu 2b 2 điểm Điều kiện 3x 9 0 x 3 0 25 điểm x2 10 x 19 x2 10 x 19 1 0 3x 9 3x 9 0 25 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.