TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 5 Toán 12 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Đề kiểm tra 1 tiết bài 5 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 dành cho học sinh lớp 12 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN Trường THPT Tôn Đức Thắng Đề chính thức ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÁI 5 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Thời gian 45 phútf không kể thời gian phát đề Đề 2 Câu 1 Trong không gian Oxyz cho ba điểm M 2 0 3 N 4 2 -1 P 2 1 1 1 Tìm tọa độ véctơ I MN MP I. 2 Tìm tọa độ điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành. 3 Viết phương trình mặt cầu S có đường kính MN Câu 2 Trong không gian Oxyz cho ba điểm M 2 0 3 N 4 2 -1 P 2 1 1 phương trình mặt cầu S X2 yy zz - 6x 4y - 4z 8 0 và mặt phẳng a 2x 2y - z - 3 0 1 Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu S . 2 Viết phương trình mặt phẳng P đi qua M và vuông góc NP 3 Viết phương trình mặt phẳng Q chứa MN và vuông góc a 4 Viết phương trình mặt phẳng P song song với mặt phẳng a và tiếp xúc S . 1đ .hết. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2 Hướng dẫn chấm này gồm 02 trang CÂU ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Câu 1 điểm 1 Tìm tọa độ véctơ mn MP 10 điểm Ta có MN 2 2 -4 IMP 0 1 -2 mN MP 0 4 2 2 Tìm tọa độ điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành. 10 điểm Gọi tọa độ Q x y z . Ta có MQ x-2 y z -3 NP -2 -1 2 x - 2 -2 x 0 MNPQ là hình bình hành MQ NP y -1 y -1 z - 3 2 z 5 y y Vậy Q 0 -1 5 3 Viết phương trình mặt cầu S có đường kính MN 15 điểm Gọi I là trung điểm MN I 3 1 1 Ta có S có tâm I 3 1 1 và bán kính R MN Ậa 4 4 16 76 2 Ptmc N x-3 2 y-1 2 z-1 2 6 Câu 2 điểm 1 Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu S . 15 điểm Ta có tâm I 3 -2 2 Bán kính R V 9 4 4 - 8 5 9 3 2 Viết phương trình mặt phẳng P đi qua M và vuông góc NP 15 điểm Ta có P 1NP P nhận NP -2 -1 2 làm vectơ pháp tuyến P qua M 2 0 3 có VTPT n -2 -1 2 P - 2 x - 2 - y - 0 2 z - 3 0 P - 2x - y 2z - 2 0 3 Viết phương trình mặt phẳng Q chứa MN và vuông góc 25 điểm Ta có MN 2 2 -4 n 2 2 -1 Q Có VTPT nQ MN n 6 6 0 6 1 1 0 Q qua M 2 0 3 có VTPT n 1 1 0 Q x-2 y-0 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.