TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP HỮU CƠ – HÓA DẦU part 4

. Trong trường hợp này mức độ chuyển hóa có thể là khác nhau (thường từ 95 – 99%) còn các chất trung gian có thể đưa trở lại oxy hóa cùng với tác nhân không chuyển hóa. Các quá trình trên hướng vào chủ yếu để tổng hợp các hợp chất trung gian có khả năng phân rã hay oxy hóa tiếp tục (hydropexoxyt, rượu, xeton, axit béo cao phân tử). Vì vậy mức độ chuyển hóa giữ vai trò rất quan trọng và nó được khống chế trong khoảng từ 5 – 30% . | dù nó có thể ảnh hưởng lên các chỉ tiêu khác làm chậm phản ứng làm kết tủa xúc tác . Trong trường hợp này mức độ chuyển hóa có thể là khác nhau thường từ 95 - 99 còn các chất trung gian có thể đưa trở lại oxy hóa cùng với tác nhân không chuyển hóa. Các quá trình trên hướng vào chủ yếu để tỏng hợp các hợp chất trung gian có khả năng phân rã hay oxy hóa tiếp tục hydropexoxyt rượu xeton axit béo cao phân tử . Vì vậy mức độ chuyển hóa giữ vai trò rất quan trọng và nó được khống chế trong khoảng từ 5 - 30 . Ở đây cần phải thực hiện quá trình tái sinh và hoàn lưu tác nhân không chuyển hóa và các quá trình này cần được tối ưu hóa bằng giản đồ biểu diễn quá trình phụ thuộc của tính chọn lọc vào mức độ chuyển hóa. Nhiệt độ là yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến tính chọn lọc vì có quá trình khác biệt về năng lượng hoạt hóa của các giai đoạn quá trình. Năng lượng hoạt hóa phản ứng phụ thường cao vì vậy ưu thế của nó sẽ tăng cùng với quá trình tăng nhiệt còn tính chọn lọc thì giảm. Như vậy mỗi một quá trình đều có một vùng nhiệt độ tối ưu xác định bởi tỉ lệ thích hợp giữc tốc độ oxy hóa và tính chọn lọc. Hệ thống thiết bị phản ứng oxy hóa Phần lớn các quá trình oxy hóa đều tiến hành trong pha lỏng bằng cách sục không khí đôi khi là O2 kỹ thuật qua tác nhân hữu cơ ban đầu ở đó sẽ từ từ tích tụ các sản phẩm của phản ứng. Nếu lựa chọn nhiệt độ dựa vào cường độ và tính chọn lọc của quá trình thì áp suất sẽ được chọn sao cho hỗn hợp phản ứng tồn tại ở trạng thái lỏng. Đối với thiết bị công nghiệp thường sử dụng nhất là các tháp sục khí chiều cao từ 10 - 15m và đường kính 2 - 3m trong vài trường hợp chúng có thể được phân thành nhiều đoạn bởi các mâm chóp hay lưới nằm ngang hoặc là chúng được nối với nhau tạo thành hệ gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau. Do axit cacboxylic ăn món được thép thường nên để chế tạo thiết bị phải sử dụng thêm Al Titan hay một vài hợp kim của thép bền với tác dụng của axit hữu cơ. Điều quan trọng nhất là phương pháp loại một lượng lớn nhiệt tỏa ra. Có một số hệ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.