TAILIEUCHUNG - Trận Philippi

Trận Philippi là trận đánh cuối cùng của cuộc chiến tranh của chế độ Tam hùng lần II giữa các lực lượng của Mark Antony và Octavian (Chế độ Tam hùng lần II) với những kẻ ám sát Julius Caesar là Marcus Június Brutus và Gaius Cassius Longinus trong năm 42 TCN, tại Philippi ở Macedonia. Nguyên nhân của cuộc chiến là nhóm Tam hùng lần II tuyên bố nội chiến để trả thù những kẻ ám sát Julius Ceasar. | Trận Philippi Một phần của Nội chiến La mã Cuộc nội chiến của những người giải phóng Vị trí Philippi trên bản đồ Thời gian Ngày 3 và 23 tháng 10 năm 42 TCN Địa điểm Kết quả Thay đổi lãnh thổ Philippi Chiến thắng quyết định của chế độ Tam hùng Các tỉnh miền đông của Cộng hòa La Mã Tham chiến Nhóm tam hùng lần 2 Triumvirs by Lex Titia de jure đang kiểm soát Cộng hoà La Mã Nhóm Liberators kiểm soát vùng Đông La Mã được ủng hộ bởi nhà Ptolemaios và đế quốc Parthia Chỉ huy Octavian and Mark ịBrutusỷ and Antony Ị Cassiusf Lực lượng 19 quân đoàn Lê dương cùng với 17 quân đoàn Lê dương cùng với 33 000 kị binh tông Ị 17 000 kị binh cộng trên 100 000 khoảng 100 000 lính lính Trận Philippi là trận đánh cuối cùng của cuộc chiến tranh của chế độ Tam hùng lần II giữa các lực lượng của Mark Antony và Octavian Chế độ Tam hùng lần II với những kẻ ám sát Julius Caesar là Marcus Június Brutus và Gaius Cassius Longinus trong năm 42 TCN tại Philippi ở Macedonia. Nguyên nhân của cuộc chiến là nhóm Tam hùng lần II tuyên bố nội chiến để trả thù những kẻ ám sát Julius Ceasar. Trận chiến bao gồm 2 cuộc chạm trán sảy ra ở đồng bằng phía tây của thành phố cô Philippi. Trận đầu tiên xảy ra vào tuần đầu tiên của tháng 10 Brutus phải đối mặt với Octavian trong khi lực lượng của Antony chống lại quân của Cassius. Lúc đầu Brutus đẩy lùi Octavian và tiến vào trại lê dương của ông. Tuy nhiên Cassius đã bị đánh bại bởi Antony và buộc phải tự tử sau khi nghe tin sai rằng Brutus đã thất bại. Brutus đã thu nhận số quân còn lại của Cassius và cả hai bên đều lui .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.