TAILIEUCHUNG - Avitus Hoàng đế của Đế chế Tây La Mã

Eparchius Avitus [1] (385 [2] – 457) là Hoàng đế Tây La Mã trị vì từ ngày 9 tháng 7 năm 455 cho đến ngày 17 tháng 10 năm 456. Xuất thân từ giới quý tộc gốc Gaul-La Mã, là một Nguyên lão Nghị viên và sĩ quan cấp cao trong cả chính quyền dân sự và quân sự, về sau bị viên Tổng tư lệnh quân đội Ricimer và tướng Maiorianus phế truất, bị đày đến Piacenza và được phong làm Giám mục ở nơi này. | Avitus Hoàng đế của Đế chế Tây La Mã Hình Avitus trên một đồng tiền tremissis. Tại vị 9 tháng 7 455 - 17 tháng 10 456 Đăng quang Toulouse 9 tháng 7 455 Tiền nhiệm Petronius Maximus Kế nhiệm Maiorianus Thân phụ Flavius Julius Agricola Sinh 385 Clermont Mất 457 72 tuổi An táng Brioude Eparchius Avitus 1 385 2 - 457 là Hoàng đế Tây La Mã trị vì từ ngày 9 tháng 7 năm 455 cho đến ngày 17 tháng 10 năm 456. Xuất thân từ giới quý tộc gốc Gaul-La Mã là một Nguyên lão Nghị viên và sĩ quan cấp cao trong cả chính quyền dân sự và quân sự về sau bị viên Tổng tư lệnh quân đội Ricimer và tướng Maiorianus phế truất bị đày đến Piacenza và được phong làm Giám mục ở nơi này. Mục lục 1 Tiểu sử o Nguồn gốc xuất thân o Sự nghiệp ban đầu o Lên ngôi o Thời kỳ trị vì o Phế truất o Qua đời 2 Chú thích 3 Tài liệu tham khảo o Nguồn tài liệu chính o Nguồn tài liệu phụ 4 Liên kết ngoài Tiểu sử Nguồn gốc xuất thân Avitus sinh ra tại Clermont trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc thượng nghị viên thuộc tầng lớp quý tộc Gaul-La Mã cha ông là Flavius Julius Agricola quan chấp chính vào năm 421. Ông có hai người con một trai và một gái Agricola 440 - 507 là vir inlustris Ecdicius Avitus về sau làpatricius và magister militum dưới thời Hoàng đế Julius Nepos và clarissima femina người từng kết hôn với pháp quan thái thú Gaul Tonantius Ferreolus . Ông còn có mối quan hệ họ hàng với Magnus Felix và Priscus Valerianus. Con gái Agricola cũng mang tên Papianilla 490-530 cưới một người có họ hàng với bà là Parthenius 485-548 ở Patron vào năm 542 và có thể là cháu nội của Felix Ennodius. 3 Sự nghiệp ban đầu Trước khi bước vào binh nghiệp thời trẻ ông từng học luật về sau được gửi đến trợ giúp patricius Flavius Constantius làm Hoàng đế trong một thời gian ngắn vào năm 421 trong việc giảm bớt thuế má tại lãnh thổ của Constantius. Sứ mệnh thành công một người bà con của ông là Theodorus đang là con tin tại triều đình của vua Visigoth là Theodoric I. Trong khoảng năm 425-426 ông

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.