TAILIEUCHUNG - Anthemius - Hoàng đế của Đế quốc Tây La Mã

Procopius Anthemius[1] (420–472) là Hoàng đế Tây La Mã trị vì từ năm 467 tới 472. Ông được coi là vị Hoàng đế Tây La Mã tài năng cuối cùng, trong suốt thời gian tại vị, Anthemius đã cố gắng giải quyết hai thách thức quân sự chính yếu đối với phần còn lại của Đế quốc Tây La Mã, người Visigoth trỗi dậy, dưới quyền Euric, mà lãnh thổ của họ đã lan đến tận dãy Pyrenees, người Vandal bất khả chiến bại, dưới quyền Geiseric, đã giành được quyền kiểm soát vùng Bắc Phi mà không gặp phải. | Anthemius Hoàng đế của Đế quốc Tây La Mã Hình Anthemius được khắc trên đồng tiền Tremissis đúc vào thời kỳ trị vì của ông. Đầu đề ghi hàng chữ Nhà vua của chúng tôi Anthemius Pious Fortunate Augustus. Tại vị 12 tháng 4 467 - 11 tháng 7 472 Tiền nhiệm Libius Severus Kế nhiệm Olybrius Hậu duệ Alypia Anthemiolus Marcian Procopius Anthemius và Romulus Tên đầy đủ Procopius Anthemius Procopius Anthemius 1 420-472 là Hoàng đế Tây La Mã trị vì từ năm 467 tới 472. Ông được coi là vị Hoàng đế Tây La Mã tài năng cuối cùng trong suốt thời gian tại vị Anthemius đã cố gắng giải quyết hai thách thức quân sự chính yếu đối với phần còn lại của Đế quốc Tây La Mã người Visigoth trỗi dậy dưới quyền Euric mà lãnh thổ của họ đã lan đến tận dãy Pyrenees người Vandal bất khả chiến bại dưới quyền Geiseric đã giành được quyền kiểm soát vùng Bắc Phi mà không gặp phải chút kháng cự nào đáng kể. Về sau Anthemius gặp phải thất bại và bị viên tướng gốc Đức là Ricimer kẻ đang cố gắng tranh đoạt quyền lực với ông giết chết. Mục lục 1 Tiểu sử o Gia đình o Lên ngôi o Trị vì Quan hệ với Đông La Mã Chiến dịch chống lại Vandal Chiến dịch chống lại Visigoth Quan hệ với Viện Nguyên Lão o Cái chết 2 Chú thích 3 Tài liệu tham khảo o Tài liệu chính o Tài liệu phụ Tiểu sử Gia đình Anthemius sinh ra trong một gia đinh quý tộc thuộc thị tộc Procopia do gốc gác cao quý nên ông được giao chức vụ sĩ quan phục vụ cả dân sự và quân sự của Đế quốc Đông La Mã. Mẹ ông là Lucina con cháu của Flavius Philippus viên Pháp quan thái thú phương Đông từ năm 346 và là con gái của Flavius Anthemius một Pháp quan thái thú phương Đông có thế lực 404-415 kiêm quan chấp chính tối cao vào năm 405. 2 Cha ông là Procopius Tổng tư lệnh quân đội xứ Orientem magister militum per Orientem từ 422 đến 424 hậu duệ của Procopius cháu Hoàng đế Constantine I và là kẻ tiếm quyền chống lại Hoàng đế phương Đông Valens 365-366 . Anthemius Chào đời tại Constantinople vào năm 420 về sau tới Alexandria

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.