TAILIEUCHUNG - Julianus - Hoàng đế của Đế quốc La Mã

Julianus (tiếng Latin: Flavius Claudius Julianus Augustus;[1] 331/332[2] – 26 tháng 6 năm 363), có hỗn danh là Julianus Kẻ bội giáo, hoặc là Julianus Nhà hiền triết, là một Hoàng đế của Đế quốc La Mã, trị vì từ năm 355 cho đến năm 363 và là một nhà triết học lừng danh, là một nhà văn viết tiếng Hy Lạp.[3] Ông được coi là một danh nhân lỗi lạc trong lịch sử thời kỳ cổ đại, một trong những vị Hoàng đế có danh tiếng vào thế kỷ 4.[4][5] Ông vẫn tiếp tục lôi cuốn hậu thuế. | Julianus Hoàng đế của Đế quốc La Mã Pho tượng Hoàng đế Julian. Hoàng đế nhà Constantinus Trị vì Caesar 6 tháng 11 năm 355 - tháng 2 năm 360. Augustus tháng 2 năm 360 - 3 tháng 11 năm 361. Augustus duy nhất 3 tháng 11 năm 361 - 26 tháng 6 năm 363 Tiền nhiệm Constantius II SusSỂ Kế nhiệm Jovianus Ai Hôn phối hiện Hậu duệ Tên đầy đủ Flavius Claudius Julianus từ khi sinh ra đến lúc làm vua Flavius Claudius Julianus Caesar làm Caesar Flavius Claudius Julianus Augustus làm Augustus hiện Tước vị Triều đại Nhà Constantinus Thân phụ Julius Constantius Thân mẫu Basilina hiện Sinh Mất An táng 331 hoặc là 332 Constantinopolis Đế quốc La Mã 26 tháng 6 năm 363 tuôi 31 hay 32 Maranga Lưỡng Hà Tarsus Julianus tiếng Latin Flavius Claudius Julianus Augustus 1 331 332 2 - 26 tháng 6 năm 363 có hỗn danh là Julianus Kẻ bội giáo hoặc là Julianus Nhà hiền triết là một Hoàng đế của Đế quốc La Mã trị vì từ năm 355 cho đến năm 363 và là một nhà triết học lừng danh là một nhà văn viết tiếng Hy Lạp. 3 Ông được coi là một danh nhân lỗi lạc trong lịch sử thời kỳ cô đại một trong những vị Hoàng đế có danh tiếng vào thế kỷ 4. 4 5 Ông vẫn tiếp tục lôi cuốn hậu thuế trong suốt những thế kỷ sau khi ông qua đời khi đó có người coi ông là vị đại anh quân mà cũng có ngừoi coi ông là tội đồ . những quan điểm này bắt nguồn từ việc ông quyết tâm đưa Đế quốc La Mã trở lại với truyền thống tôn giaó cô. Nhưng dẫu sao đây nữa thì ông vẫn được xem là là một vị Hoàng đế - chiến binh - văn sĩ xuất sắc nhưng bi kịch và gắn liền với bối cảnh lịch sử đầy biến động của đất nước dưới thời ông. 6 7 Ông là vị Hoàng đế đã nỗ lực khôi phục nền văn minh Hy Lạp cô đại và tiến hành cuộc tranh đấu cuối cùng của Đa Thần giáo trước khi Ki-tô giáo có thể toàn thắng trong Đế quốc La Mã - đây là một hành động liều lĩnh và qua đó ông có thể được coi là một vị anh hùng hoài cô. 7 Ông là một Hoàng thân của Vương triều Constantinus em trai của Constantius Gallus - Phó Hoàng đế của Constantius II. Sau khi hành quyết Gallus Hoàng đế

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.