TAILIEUCHUNG - Constantinus I - Hoàng đế của Đế quốc La Mã

Flavius Valerius Aurelius Constantinus[3] (sinh vào ngày 27 tháng 2 khoảng năm 280[2] – mất ngày 22 tháng 5 năm 337), thường được biết đến như là Constantinus I, (đối với Giáo hội Công giáo La Mã) và Constantinus Đại Đế, hay Thánh Constantinus (đối với những tín đồ Ki-tô giáo theo Chính Thống giáo Đông phương (Eastern Orthodox Church), là một vị Hoàng đế của Đế quốc La Mã, ông được ba quân tôn làm Augustus vào năm 306 và trị vì Đế quốc La Mã cho đến khi ông mất. . | Constantinus I Hoàng đế của Đế quốc La Mã Đầu tượng vua Constantinus I tại nhà bảo tàng Capitoline. Bức tượng đá hoa nguyên gốc được tạc theo kiểu Hậu Cổ đại với phần người trên mặc bộ chiến bào màu đồng thiếc. 1 Hoàng đế nhà Constantinus Trị vì 25 tháng 6 năm 306 - 29 tháng 10 năm 312 notes 1 29 tháng 10 năm 312 - 19 tháng 9 năm 324 notes 2 19 tháng 9 năm 324 - 22 tháng 5 năm 337 notes 3 30 năm 301 ngày Tiền nhiệm Constantius Chlorus Kế nhiệm Constantinus II Constantius II and Constans Hậu phi hiện hiện Hậu duệ Tên đầy đủ Flavius Valerius Aurelius Constantinus Triều đại Nhà Constantinus Thân phụ Constantius Chlorus Thân mẫu Thánh Helena Sinh 27 tháng 2 khoảng năm 274 2 Naissus modern Nis Serbia Mất 22 tháng 5 năm 337 An táng Constantinopolis Đế quốc La Mã Tôn giáo Thiên Chúa giáo Flavius Valerius Aurelius Constantinus 3 sinh vào ngày 27 tháng 2 khoảng năm 280 2 - mất ngày 22 tháng 5 năm 337 thường được biết đến như là Constantinus I đối với Giáo hội Công giáo La Mã và Constantinus Đại Đế hay Thánh Constantinus đối với những tín đồ Ki-tô giáo theo Chính Thống giáo Đông phương Eastern Orthodox Church là một vị Hoàng đế của Đế quốc La Mã ông được ba quân tôn làm Augustus vào năm 306 và trị vì Đế quốc La Mã cho đến khi ông mất. Triều đại của ông có nhiều sự kiện đáng lưu ý và gây ấn tượng sâu sắc đến người đời ông trở thành một vị vua vĩ đại trong lịch sử Hậu Cổ đại với công tích gầy dựng nên nền văn minh châu Âu sau thời kỳ cổ điển. 4 Ông là vị Hoàng đế đầu tiên theo Ki-tô giáo của Đế quốc La Mã là người ban Sắc lệnh Milano chấm dứt thảm sát các tín đồ Ki-tô giáo trong toàn Đế quốc. Qua đó ông đã chuyển đổi dần nước La Mã từ một Đế quốc Đa Thần giáo dần dà trở thành một Đế quốc Ki-tô giáo hùng mạnh - mở đường cho những năm tháng vàng son của Đế quốc Đông La Mã sau này. 5 Đây là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử nhân loại thay đổi hẳn bộ mặt của nền văn minh La Mã lâu đời. 6 Ông là một trong những danh nhân xuất sắc nhất trong lịch sử thế giới cổ đại. 7

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.