TAILIEUCHUNG - Majorian - Hoàng đế của Đế quốc Tây La Mã

Majorianus (tiếng Latin: Flavius Julius Valerius Majorianus Augustus) (420 – 461), là Hoàng đế Tây La Mã trị vì từ năm 457 đến 461. Ông là một tướng lĩnh của Quân đội thời Hậu La Mã, sau khi phế truất vị Hoàng đế tiền nhiệm Avitus, ông lên kế vị ngôi vua. Majorianus là vị hoàng đế cuối cùng đã cố gắng khôi phục lại Đế quốc Tây La Mã. Mặc dù chỉ sở hữu được một vài lãnh thổ ít ỏi như Ý và Dalmatia, Majorianus đã tái chiếm lại hầu hết miền nam xứ Gaul, khuất phục các man. | Majorian Hoàng đế của Đế quốc Tây La Mã Đồng tiền khắc hình Hoàng đế Majorian Tại vị 1 tháng 4 457 - 2 tháng 8 461 Đăng quang 28 tháng 12 457 Tiền nhiệm Avitus Kế nhiệm Libius Severus Tên đầy đủ lulius Valerius Maiorianus Majorianus tiếng Latin Flavius Julius Valerius Majorianus Augustus 420 -461 là Hoàng đế Tây La Mã trị vì từ năm 457 đến 461. Ông là một tướng lĩnh của Quân đội thời Hậu La Mã sau khi phế truất vị Hoàng đế tiền nhiệm Avitus ông lên kế vị ngôi vua. Majorianus là vị hoàng đế cuối cùng đã cố gắng khôi phục lại Đế quốc Tây La Mã. Mặc dù chỉ sở hữu được một vài lãnh thổ ít ỏi như Ý và Dalmatia Majorianus đã tái chiếm lại hầu hết miền nam xứ Gaul khuất phục các man tộc như Visigoth Burgundy và cuộc khởi nghĩa Bagaudae. Đồng thời ông còn tái chiếm phần lớn vùng Hispania và đánh bại tộc Suevi. Tuy nhiên hạm đội của ông trong chiến dịch quân sự nhằm giành lại Châu Phi thoát khỏi tay tộc Vandal về lại cho Đế quốc đã bị tiêu diệt do sự phản bội trong hàng ngũ quân đội. Majorian theo đuổi việc cải cách triều chính để có thể khiến nó trở nên hữu hiệu hơn thế nhưng cuộc cải cách này đã không được tiến hành triệt để do sự phản đối của tầng lớp quý tộc Nghị viên và sự bất mãn của dân chúng ngày càng tăng. Để tránh mọi hậu họa viên tướng gốc rợ đầy quyền uy là Ricimer đã cho phế truất và giết chết Majorianus kết thúc một đời lừng lẫy của vị Hoàng đế này. Theo sử gia Edward Gibbon Majorianuss biểu thị cho sự chào đón việc phát hiện ra một nhân vật anh hùng và vĩ đại này thỉnh thoảng xuất hiện đôi lúc trong một thời đại suy đồi nhằm chứng minh danh dự của nhân loại . 1 Mục lục 1 Tiểu sử o Gia đình o Thuở ban đầu o Lên ngôi o Đối ngoại Phòng thủ nước Ý Tái chiếm xứ Gaul Chiến dịch Hispania o Đối nội Chính sách kinh tế và tiền tệ Chính sách xã hội Quan hệ với giới Nguyên Lão Nghị viên Bảo tồn công trình kỷ niệm ở Rome o Qua đời 2 Chú thích 3 Tài liệu tham .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.