TAILIEUCHUNG - Thời kỳ Mycenae

Thời kỳ Mycenae là một thời kỳ văn hóa của Hy Lạp cổ đại được lấy tên từ di chỉ khảo cổ Mycenae phía Đông Bắc Argolis, nằm ở Peloponnese phía nam Hy Lạp. Athena, Pylos, Thebes và Tiryns cũng là các địa điểm quan trọng thuộc thời kỳ Mycenae. Giai đoạn cuối cùng của Thời kỳ Đồ đồng ở Hy Lạp cổ đại là thời điểm xuất xứ phần lớn văn chương và thần thoại Hy Lạp cổ, gồm cả các sử thi Homer[1]. Không giống như người Minos có xã hội phát triển dựa vào thương mại, nền văn. | Thời kỳ Mycenae là một thời kỳ văn hóa của Hy Lạp cổ đại được lấy tên từ di chỉ khảo cổ Mycenae phía Đông Bắc Argolis nằm ở Peloponnese phía nam Hy Lạp. Athena Pylos Thebes và Tiryns cũng là các địa điểm quan trọng thuộc thời kỳ Mycenae. Giai đoạn cuối cùng của Thời kỳ Đồ đồng ở Hy Lạp cổ đại là thời điểm xuất xứ phần lớn văn chương và thần thoại Hy Lạp cổ gồm cả các sử thi Homer 1 . Không giống như người Minos có xã hội phát triển dựa vào thương mại nền văn minh Mycenae phát triển thông qua sự xâm chiếm. Mục lục 1 Văn minh Mycenae 2 Tóm lược lịch sử o Submycenean 3 Nhận dạng 4 Tổ chức chính trị o Thế giới Mycenaean 5 Xã hội 6 Giao lưu với bên ngoài 7 Kinh tế o Nông nghiệp o Công nghiệp o Thương mại 8 Tôn giáo 9 Kiến trúc o Pháo đài o Chỗ cư trú o Cung điện o Các yếu tố kiến trúc Ngói o Kiến trúc Mycenaean phục hưng 10 Thủ công và mỹ thuật o Bình chứa o Nghệ thuật điêu khắc o Bích họa o Vũ khí 11 Nghi thức tang lễ 12 Sự sụp đổ 13 Xem thêm 14 Tham khảo 15 Ghi chú Văn minh Mycenae Í3 Tên các địa điểm Mycenaean chính ở Hy Lạp theo tiếng Pháp Nền văn minh Mycenae phát triển thịnh vượng vào thời gian từ khoảng 1600 TCN khi văn hóa Helladic biến đổi dưới ảnh hưởng của Crete thời Minos và tới khoảng 1100 TCN nó sụp đổ cùng với sự sụp đổ của các nền văn minh thời kỳ đồ đồng ở phía Đông Địa Trung Hải. Nguyên nhân của sự sụp đổ này thường được quy cho sự xâm lược của người Dorian mặc dù có vài giả thuyết khác thiên về các thảm họa tự nhiên và sự thay đổi khí hậu. Các thành phố lớn thuộc thời kỳ Mycenae gồm có Mycenae và Tiryns ở Argolis Pylos ở Messenia Athena ở Attica Thebes và Orchomenus ở Boeotia và Iolkos ở Thessaly. Tại Crete người Mycenae .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.