TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 59 THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

/Mục tiêu : - Bằng hình ảnh cụ thể cho Hs bước đước đầu nắm được dấu hiệu nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng. - Nằm được công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. | r r 1 11 tr m Ấ À Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 59 . Bài 3 THỂ TÍCH CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I Mục tiêu - Bằng hình ảnh cụ thể cho Hs bước đước đầu nắm được dấu hiệu nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng. - Nằm được công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật. - Biết vận dụng công thức vào tính toán. II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bìa cứng hình chữ nhật bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng hình chữ nhật. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi bài tập trên. Cho hình hộp chữ nhật B C D có cạnh AB song song với mặt phẳng A B C D a Hãy kể tên các cạnh khác song song với mặt phẳng A B C D . b Cạnh CD song song với mặt phẳng nào của hình chữ nhật