TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 4

Hướng dẫn * Tập đọc nhạc: - GV đàn câu 1 : 2-3 lần và bắt nhịp HS đọc. GV nghe và sửa sai- đọc chỉ định Đàn mẫu( nếu HS không đọc được). - GV đàn câu 2: 2-3 lần , HS đọc theo đàn 3-4 lần Nối câu 1& 2 : HS đọc2-3 lần Hướng dẫn - Gọi 1 vài HS đọc TT với câu 3& 4 Nối 4 câu thành bài: HS đọc 2-3 lần+ gõ phách. đ/ Ghép lời ca: GV đàn- HS nhẩm lời sau đó hát 2-3 lần Đàn từng | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 G thiệu bằng bảng phụ Đàn g thiệu-đàn y cầu-hỏi Hướng dẫn chỉ định Đàn Hướng dẫn Đàn từng câu chỉ định Giọng Nhịp Cao độ Trường độ GV giải thích chùm 3 móc đơn hướng dẫn cách đọc Bài TĐN số 2 được chia làm mấy câu 4 câu b Tập đọc tên nốt HS đọc từng câu c Luyện đọc gam Em 7 âm d Tập đọc từng câu Gõ HTT Câu 1 ị J J J J m J. Tập đọc nhạc - GV đàn câu 1 2-3 lần và bắt nhịp HS đọc. GV nghe và sửa sai- đọc mẫu nếu HS không đọc được . - GV đàn câu 2 2-3 lần HS đọc theo đàn 3-4 lần Nối câu 1 2 HS đọc2-3 lần - Gọi 1 vài HS đọc TT với câu 3 4 Nối 4 câu thành bài HS đọc 2-3 lần gõ phách. đ Ghép lời ca GV đàn- HS nhẩm lời sau đó hát 2-3 lần e TĐN và hát lời - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc- một dãy hát lời đồng thời sau đó thực hiện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ phách g Luyện tập Quan sát-nghe-so sánh Thực hiện HS ghi bài-ngh Quan sát- trả lời HS ngh HS đọc Luyện đọc gam Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 19 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 Hướng dẫn Đ khiển Hướng dẫn Đ khiển Hướng dẫn -Điều hành - Luyện tập theo nhóm gõ phách GV sửa sai- nếu có - Luyện tập cá nhân- Nhận xét sửa sai ghi điểm nếu thực hiện tốt. - TĐN và hát lời 1 lần Thực hiện HS nghe-đọc thec đàn. HS tập đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện HS thực Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 20 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhạc 9 hiện 4 Luyện tập - Học sinh trình bày đọc nhạc nhóm cá nhân . - Giáo viên cho điểm khuyến khích 5 Củng cố Học sinh nam đọc nhạc câu 1 hs nữ đọc nhạc câu 2. IV Đánh giá nhận xét giờ học - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trước bài 6. Ngày Soạn 25 - 09 - 2009 TIẾT 6 Ôn tập đọc nhạc TĐN số 2 Nhạc lí Sơ lược về hợp âm Âm nhạc thường thức Nhạc sĩ Trai-cốp-xki I. Mục tiêu HS đọc đúng giai điệu hát đúng lời ca bài TĐN số 1 Cây sáo Biết sơ lược về hợp âm. Áp dụng thực hành xây dựng hợp âm ba và hợp âm bảy. HS biết sơ qua về nhạc sĩ Trai-cop-xki một nhạc sĩ nổi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.