TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phan Tây Hồ part 9

? Thế nào gọi là giọng Rê thứ? viết cấu tạo gam - Hs trả lời và viết Rê thứ? cấu tạo. - Đàn gam Rê thứ và các nốt trụ cho Hs đọc đi - Hs đọc gam lên, xuống 2-3 lần. - Đệm đàn bắt nhịp Hs đọc bài TĐN kết hợp - Hs đọc nhạc kết đánh nhịp, phách. hợp đánh phách. - Chia Hs thành 2 tổ: Tổ 1 đọc nhạc, tổ hai hát - Hs thực hiện lời. Cả hai tổ kết hợp đánh nhịp. Sau đổi ngược lại. . | Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv ghi bảng b Ôn TĐN số 4 - Hs quan sát Gv hỏi Thế nào gọi là giọng Rê thứ viết cấu tạo gam - Hs trả lời và viết Rê thứ cấu tạo. Gvđàn - Đàn gam Rê thứ và các nốt trụ cho Hs đọc đi lên xuống 2-3 lần. - Hs đọc gam Gv đàn giai điệu - Đàn giai điệu bài TĐN số 4 cho Hs nghe 1 lần - Hs nghe Gv đệm đàn - Đệm đàn bắt nhịp Hs đọc bài TĐN kết hợp - Hs đọc nhạc kết đánh nhịp phách. hợp đánh phách. Gv điều khiển - Chia Hs thành 2 tổ Tổ 1 đọc nhạc tổ hai hát lời. Cả hai tổ kết hợp đánh nhịp. Sau đổi ngược lại. - Hs thực hiện Gv chỉ định - Gọi 1 số Hs còn lại chưa kiểm tra lên trình bày hoàn chính bài TĐN số 4. Gv nhận xét - xếp loại. - Hs trình bày Gv hỏi Hai giọng pha trưởng và Rê thứ hoá biểu ntn đều có dấu si b - Hs trả lời Gv hướng dẫn - Hướng dẫn Hs đọc cao độ các nốt nhạc theo âm hình tiết tấu sau - Hs đọc 81 Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang Gv đàn Gv hỏi Gv điều khiển Gv căn dặn ĩ 2 9- - - Đàn cao độ trên cho Hs đọc kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. 4 Củng cố Ghi nhớ kiến thức nhạc lí Trên hoá biểu của bản nhạc ghi dấu si b nốt kết bài là nốt Pha bản nhạc đó viết ở giọng nào giọng Pha trưởng Trên hoá biểu của bản nhạc ghi dấu si b nốt kết bài là nốt Rê bản nhạc đó viết ở giọng nào giọng Rê thứ - Đệm đàn bắt nhịp chỉ huy cho Hs ôn lại 2 bài hát 2 bài TĐN số 3 và 4 vừa ôn. 5 Dặn dò - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học. - Hs đọc kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. - Hs trả lời - Hs thực hiện Thứ ngày tháng năm Tiết 14 Học hát bài BÀI CA HÀ TĨNH 82 Giáo án Ăm nhạc 9 Nguyỉn Thị Lệ Giang I. Mục tiêu - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát bài ca Hà Tĩnh. Thể hiện đúng sắc thái tình cảm của bài. - Hs biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát lĩnh xướng hát nẩy. - Thông qua bài hát giáo dục Hs biết yêu quê hương và bảo vệ những truyền thống tốt đẹp và quý báu của ông cha để lại. II. Giáo viên chuẩn bị - Bản nhạc và lời bài hát Bài ca Hà Tĩnh phong to - Đàn phim điện tử Đĩa nhạc Đầu đĩa đài. - ảnh nhạc sĩ Đỗ Dũng.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.