TAILIEUCHUNG - Nguyên tắc trong thiết kế logo

Tạo ra một logo là một quá trình mà bạn phải vận dụng cả khoa học, tâm lý học, sáng tạo nghệ thuật và (trong phần lớn các trường hợp) sự may mắn. A. Nguyên tắc cấu tạo. 1. Đường nét. - Các đường nét tạo nên các kiểu trang trí, biểu tượng, hình ảnh. - Phải được sử dụng, bố trí một cách khôn khéo để truyền đạt thông điệp minh bạch. - Mỗi đường nét sử dụng phải được bố trí hoàn hảo tạo nên mẫu vẻ hiệu quả nhất. - Các đường gợn sóng gợi nên chuyển động dùng mô tả các hoạt động hay sản phẩm liên. | À Á 1 Ấ 1 Nguyên tăc trong thiêt kê logo Tạo ra một logo là một quá trình mà bạn phải vận dụng cả khoa học tâm lý học sáng tạo nghệ thuật và trong phần lớn các trường hợp sự may măn. A. Nguyên tăc cấu tạo. 1. Đường nét. Các đường nét tạo nên các kiêu trang trí biêu tượng hình ảnh. - Phải được sử dụng bố trí một cách khôn khéo đê truyền đạt thông điệp minh bạch. - Mỗi đường nét sử dụng phải được bố trí hoàn hảo tạo nên mẫu vẻ hiệu quả nhất. - Các đường gợn sóng gợi nên chuyên động dùng mô tả các hoạt động hay sản phẩm liên quan đến hàng hải. - Các đường lan tỏa ám chỉ tia sáng mặt trời hoặc các chức năng tích cực các chuyên động trực tiếp. - Các đường lan tỏa cũng có thê ám chỉ chuyên động như nan hoa của bánh xe liên tưởng sự tiến nhanh của công ty. - Có thê sáng tạo đường nét đê đem lại sự đối xứng tương phản tiêu điêm sự xoay phản chiếu chuyên động. Có thể sáng tạo bằng tay hay dụng cụ như Compa cọ bút chì. - Có thể được vẽ với sự trau chuốt nét đặc nét gãy chiều ngang chiều dọc chiều chéo hay tự do gợi cảm giác uốn lượn tiến triển phối cảnh hoặc nhịp điệu thông thường. - Sử dụng để thể hiện một vật thể hay một ngụ ý quan trọng. - Đảm bảo kết nối các đường nét khác nhau trong một logo một cách dung hòa. - Các đường nét phải được tạo ra theo một phong cách chặt chẽ để tạo nên các hình khối và họa tiết cân xứng. 2. Không gian. - Đóng vai trò rất quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ mẫu thiết kế. - Một logo được giới hạn về hình thức kích thước và không gian phải bố trí cho tất cả các thành phần của mẫu vẽ nằm trong một không gian .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN