TAILIEUCHUNG - Khoai tây

Khoai tây, Solanum tuberosum, xuất phát nguyên thủy từ vùng núi Andes miền nam Châu mỹ, mọc trên vùng đất cằn, quen với khí hậu khô khan và lạnh về đêm. Vì không đòi hỏi nhiều máy móc cũng như kỹ thuật, nên khoai tây dễ trồng và dễ sống trên những vùng đất khô cằn hơn các loại lúa. | Khoai tây Nguồn Khoai tây Solanum tuberosum xuất phát nguyên thủy từ vùng núi Andes miền nam Châu mỹ mọc trên vùng đất cằn quen với khí hậu khô khan và lạnh về đêm. Vì không đòi hỏi nhiều máy móc cũng như kỹ thuật nên khoai tây dễ trồng và dễ sống trên những vùng đất khô cằn hơn các loại lúa. Khoai tây mọc trên những luống đất vun và có thể trồng ở khắp mọi nơi. Sau khi xử dụng khoai tây làm lương thực chính thì dân số trên thế giới mới bắt đầu phát trên lẹ. Ở Ái nhĩ lan trong trong vòng 49 năm từ 1801 đến 1841 dân số đã tăng lên gấp năm lần. Sau khi đưa khoai tây vào nông nghiệp sức lao động bắt đầu thặng dư và điều đó đã tạo căn bản để nền kỹ nghệ được phát triển. Khoai tây là sản phẩm đầu tiên trong nông nghiệp không những chỉ đủ để nuôi sống gia đình người nông dân mà còn có thể dư để cung cấp cho người trong ngành nghề khác. Với sự đóng góp của khoai tây mà bước tiến vào thời đại tân kỳ mới được hoàn thành trọn vẹn. Khoai tây và khí hậu Nhiệt độ phát triển 13-26 C Nhiệt độ tốt nhất 18-22 C Nảy mầm 8 - 10 C Ở nhiệt độ 0 C cây khoai tây sẽ không phát triển lá nữa Lượng mưa cần thiết trong thời kỳ phát triển ở vào khoảng 250 mm Đất trồng khoai tây tốt nhất Đất sét pha lẫn cát nhiều chất mùn rất hợp với khoai tây Độ pH nên ở vào khoảng 4 5 - 7 5 Bệnh tật Bệnh quan trọng nhất là cây và mầm khoai tây bị thối. Bệnh này được gây ra bởi loại nấm Phytophtora infestans. Bệnh này rất khó trị và thường người ta xử dụng thuốc hoá học để tránh bị nhiễm bịnh. Khi loại nấm bịnh này lây vào trong mầm nó có thể sống dưới nhiệt độ lạnh đến năm sau và dẫn đến thất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN