TAILIEUCHUNG - Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 7: Máy chủ chuyên dụng

Nội dung: Giới thiệu máy chủ chuyên dụng, Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng, Các hệ thống sao lưu, Giải pháp máy chủ cho doanh nghiệp. Mục tiêu bài học: Giải thích đặc trưng của dòng máy chủ chuyên nghiệp. Hiểu biết hệ thống lưu trữ và sao lưu. Đưa giải pháp, chọn máy chủ cho doanh nghiệp. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http hImd thiết bị và kỹ thuật thi công mang 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MạNg Bài 3 TIÊU CHUẩN thi công MạNg Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠnG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH CISCO IOS ÔN TẬP THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT SPACE Website http Bài 7 TỔNG QUAN VỀ MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG Giới thiệu máy chủ chuyên dụng Những đặt trưng của máy chủ chuyên dụng Các hệ thống sao lưu Giải pháp máy chủ cho doanh nghiệp sp àce 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu máy chủ chuyên dụng Server Tower có hình dạng nhưmột cái tháp nghĩa là nó cao lớn và đứng giống nhưmáy desktop mà chúng ta thường sửdụng. 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu máy chủ chuyên dụng Server Rack Đây là kiểu server nằm ngang dẹp có chiều ngang lớn và thường được gắn vào Cabinet. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu máy chủ chuyên dụng 4- Thiết bị hỗ trợ Server Rack Cable Management Arms

TÀI LIỆU LIÊN QUAN