TAILIEUCHUNG - Nguyên tắc 4P - 4C trong marketing ngày nay

Doanh nghiệp muốn thành công, chiến lược tiếp thị hỗn hợp - 4P ngày nay cần gắn liền với một chữ C (Customer) để thể hiện quan điểm xuyên suốt là “hướng về khách hàng”, lấy khách hàng làm trọng tâm để hoạch định chiến lược và triển khai các chương trình hành động ở mọi bộ phận của doanh nghiệp, không chỉ trong lĩnh vực tiếp thị . | Nguyên tăc 4P - 4C trong marketing ngày nay Doanh nghiệp muốn thành công chiến lược tiếp thị hỗn hợp - 4P ngày nay cần gắn liền với một chữ C Customer để thể hiện quan điểm xuyên suốt là hướng về khách hàng lấy khách hàng làm trọng tâm để hoạch định chiến lược và triển khai các chương trình hành động ở mọi bộ phận của doanh nghiệp không chỉ trong lĩnh vực tiếp thị . Chiến lược tiếp thị hỗn hợp thường được gọi tắt là 4P Product sản phẩm Price giá Place phân phối và Promotion khuyến mãi truyền thông là bốn yếu tố cơ bản và quan trọng bậc nhất mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua khi xây dựng các chiến lược tiếp thị để đưa bất kỳ loại hình sản phẩm dịch vụ nào ra thị trường. Gần đây các chuyên gia marketing còn tiếp tục đưa vào chiến lược tiếp thị hỗn hợp thêm nhiều chữ P khác như People con người Process quy trình Physical Evidence bằng chứng vật lý . để tăng cường sức mạnh cho hoạt động tiếp thị. Tuy vậy chiến lược này chỉ có thể đem lại thành công nếu doanh nghiệp hoạch định và triển khai dưới góc nhìn khách quan từ khách hàng và người tiêu dùng chứ không phải từ góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp. Góc nhìn khách quan từ khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng được mong đợi của khách hàng bán với mức giá mà khách hàng chấp nhận được phân phối ở nơi thuận tiện cho khách hàng và làm công tác truyền thông theo cách mà khách hàng thích. Chính vì vậy các chuyên gia marketing đã đưa ra khái niệm 4C và gắn các C này với các P theo từng cặp để lưu ý những người làm marketing đừng quên xem khách hàng là trọng tâm khi hoạch định các chiến lược tiếp thị. Chữ C đầu tiên - Customer Solutions giải pháp cho khách hàng được gắn với chữ P -Product sản phẩm thể hiện quan điểm mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải thực sự là một giải pháp cho khách hàng nghĩa là nhằm giải quyết một nhu cầu thiết thực nào đó của khách hàng chứ không phải chỉ là giải pháp kiếm lời của doanh nghiệp. Muốn làm tốt chữ C này doanh nghiệp buộc phải nghiên cứu thật kỹ để tìm ra

TÀI LIỆU LIÊN QUAN