TAILIEUCHUNG - TƯƠNG LAI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tương lai của thương mại điện tử Sayling Wen là một doanh nhân Đài Loan, đồng thời là chủ tịch hãng Kimpo, giám đốc nhà máy và chủ tịch của Công ty Inventec Đài Loan và hiện nay là Phó Chủ tịch tập đoàn Inventec Group. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách có tính chất dự báo như Tương lai của phương tiện Truyền thông, Tương lai của nền Giáo dục, Tương lai của doanh nhiệp. Cuốn sách “Tương lai của thương mại điện tử” được coi là một cuốn sổ tay về thương mại điện tử, dễ đọc,. | Tương lai của thương mại điện tử Sayling Wen là một doanh nhân Đài Loan đồng thời là chủ tịch hãng Kimpo giám đốc nhà máy và chủ tịch của Công ty Inventec Đài Loan và hiện nay là Phó Chủ tịch tập đoàn Inventec Group. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách có tính chất dự báo như Tương lai của phương tiện Truyền thông Tương lai của nền Giáo dục Tương lai của doanh nhiệp. Cuốn sách Tương lai của thương mại điện tử được coi là một cuốn sổ tay về thương mại điện tử dễ đọc dễ hiểu và hàm chứa nhiều vấn đề về thương mại điện tử. Trong cuốn sách Tương lai của thương mại điện tử tác giả đã khẳng định một luận điểm quan trọng thương mại điện tử là thương mại. Hệ thống tốt nhất để triển khai kinh doanh bao gồm Bìa cuốn sách Tương lai của thương mại điện tử dòng thông tin hàng hoá và tiền tệ. Công nghệ mạng và dịch vụ trực tuyến của hiệu sách trên Internet nổi tiếng - thuộc loại hàng đầu thế giới nhưng nó phải bắt đầu từ dòng lưu thông hàng hoá cơ bản nhất. Dòng hàng hoá là một phần của nền kinh tế hữu hình đòi hỏi vốn đầu tư kỹ năng quản lý và nguồn nhân lực rất lớn. Đây chính là cái mà mạng Internet không thể hoàn toàn thay thế khi chuyển từ thương mại truyền thống sang thương mại điện tử. Cuốn sách cho thấy Salying Wen đã có những cảm nhận sâu sắc về thương mại điện tử. Ông đã nắm vững hoạt động của một nền kinh tế mới và chia sẻ những hiểu biết đó với bạn đọc. Các thành phần của cuốn sách Tương lai của thương mại điện tử Chương 1. Kỷ nguyên dùng mạng Chương 2. Hành trình doanh nhân Chương 3. Biến ước mơ và ý tưởng thành hiện thực Chương 4. Mười tác đông lớn của thương mại điện tử Chương 5. Đừng để tuôt mất cơ hôi kinh doanh Chương I Kỷ nguyên dùng mạng Giống như đường sắt thương mại điện tử đem tới sự tác động mới nhanh chóng làm thay đổi nền kinh tế xã hội và chính trị Peter Drucker - Người đứng đầu cộng đồng Hin đu Thương mại điện tử là một chủ đề nóng bỏng tác động mạnh tới cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Sẽ là không quá khi nói rằng thương mại điện tử luôn

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
406    4    0    09-08-2020
25    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN