TAILIEUCHUNG - Thuyết trình Quản trị danh mục đầu tư

Cùng tham khảo bài Thuyết trình Quản trị danh mục đầu tư, bài thuyết trình này giới thiệu đến bạn các nội dung chính sau: Phân tích nền kinh tế thế giới, phân tích nền kinh tế Việt Nam, phân tích ngành cao su và ngành thép, phân tích doanh nghiệp, xây dựng danh mục đầu tư. | GVHD: TS Võ Thúy Anh NHÓM 18: Trần Thị Mận 34K16 Lê Thị Nga 34K16 Nguyễn Thị Ngọ 34K16 Quản Trị Danh Mục Đầu Tư NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU Xây dựng danh mục đầu tư Phân tích ngành cao su và ngành thép Phân tích nền kinh tế Việt Nam Phân tích nền kinh tế thế giới Phân tích doanh nghiệp I. Kinh tế thế giới: 1. Tình hình kinh tế thế giới trong thời gian qua : Năm 2009, nền kinh tế thế giới đã trải qua một năm vô cùng khó khăn. Trung Quốc cũng đã công bố mức tăng trưởng GDP trong quý 4/2009 là 10,7%. Mỹ đã bắt đầu tăng trưởng dương với tốc độ 2,8% trong quý IV/2009 sau 4 quý suy giảm liên tiếp. - IMF đã nâng lên mức tăng trưởng -1,4% lên -1,1% trong năm 2009 và mức 2,5% lên mức 3,1% trong năm 2010). a. GDP: Số liệu GDP các nước năm 2008, 2009 Nước GDP 2008 GDP 2009 Nhật Bản 4,923,761 4,992,846 Trung Quốc 4,401,614 5,434,903 Ấn Độ 1,209,686 1,185,726 Úc 1,010,699 755,066 Hàn Quốc 947,010 552,180 Thái Lan 273,248 268,581 Malaysia 222,219 212,480 Singapore .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    11-08-2020
31    3    0    11-08-2020
18    6    0    11-08-2020
43    12    0    11-08-2020
106    2    0    11-08-2020
114    6    0    11-08-2020