TAILIEUCHUNG - Phần 8A: Tìm kiếm nguồn tài chính cho doanh nghiệp

Tiền làm cho doanh nghiệp của bạn hoạt động nhưng khi bạn vừa mới thành lập doanh nghiệp thì không nên tìm đến ngân hàng để vay tiền. Các ngân hàng thường chỉ cho vay đối với các doanh nghiệp đã có một thời gian hoạt động. Trong phần này sẽ cung cấp cho bạn một số lựa chọn và một số điều cần suy nghĩ khi bạn dự định vay tiền cho doanh nghiệp của bạn. | Phần 8A Tìm kiếm nguồn tài chính cho doanh nghiệp Việc cần làm đầu tiên Bạn cần bao nhiêu tiền o Bạn cần nó để làm gì o Những khoản vay không cần đảm bảo o Các khoản vay có bảo đảm o Thế chấp. Vốn vay và Khoản đầu tư Lấy tiền từ đâu tư o Các nguồn tài trợ vốn o Bảng so sánh các nguồn vay The Nghệ thuật vay tiền o Vay tiền kinh doanh o Kế hoạch trả tiền vay o Một số chú ý khác Sau khi bạn có tiền Hoạt động PHẦN 8 Bản kế hoạch Kinh doanh PHẦN 8 Kiểm tra nhanh Việc cần làm đầu tiên Tiền làm cho doanh nghiệp của bạn hoạt động nhưng khi bạn vừa mới thành lập doanh nghiệp thì không nên tìm đến ngân hàng để vay tiền. Các ngân hàng thường chỉ cho vay đối với các doanh nghiệp đã có một thời gian hoạt động. Trong phần này sẽ cung cấp cho bạn một số lựa chọn và một số điều cần suy nghĩ khi bạn dự định vay tiền cho doanh nghiệp của bạn. Điều đầu tiên chúng tôi muốn nhắc nhở bạn là những khoản tiết kiệm cá nhân cần được coi là nguồn tài chính chủ yếu cho một doanh nghiệp mới thành lập. Nếu bạn chưa bắt đầu việc tiết kiệm tiền hãy bắt đầu tích lũy tiền mặt ngay. Tuy nhiên cũng không nên xem thường cac chương trình bảo lãnh vay vốn dành cho các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Với chương trình bảo lãnh vay vốn ngân hàng sẽ sẵn sàng nói chuyện với bạn. Hãy tham khảo phần các nguồn lực để có thêm thông tin. Về đầu trang Bạn cần bao nhiêu tiền Hoặc thông thường bạn hy vọng sẽ nhận được bao nhiêu tiền Chưa nên quá hào hứng vội - đây không phải là cơ hội để bạn yêu cầu vay 1 triệu đô la trong khi chỉ cần có 50 000 đô la. Hãy xem lại bản kế hoạch kinh doanh của bạn. Nếu nó vẫn không trả lời được câu hỏi của bạn thì hãy tiến theo từng bước một. Bạn cần tiền cho mục đích gì Mua hàng và hàng tồn kho trong khi đợi được trả Trả lương và tiền thuê Mua thiết bị và đồ dùng VP Mua một chiếc máy vi tính HOẶC Mua sắm cho việc kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp Cần ưu tiên cho những nơi mà bạn chỉ có thể trả bằng tiền mặt và xem xét lại những nơi mà bạn có thể chọn một phương án thanh toán khác.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN