TAILIEUCHUNG - Những vấn đề cơ bản về đặc quyền kinh tiêu (Phần 2)

Tôi nên quan tâm đến những gì trong các tài liệu cung cấp thông tin? Tài liệu thông tin mà công ty bán đặc quyền kinh tiêu cung cấp cho bạn có thể coi là một cửa sổ để bạn nhìn vào hoạt động của công ty. Do đó bạn cần đánh giá đầy đủ nó (tốt hơn là với sự trợ giúp của một luật sư, kế toán viên hoặc một nhà tư vấn doanh nghiệp) để có thể hiểu được tất cả những gì có thể về công ty đó. Một số vấn đề cần xem xét: • Công ty. | Những vấn đề cơ bản về đặc quyền kinh tiêu Phần 2 Tôi nên quan tâm đến những gì trong các tài liệu cung cấp thông tin Tài liệu thông tin mà công ty bán đặc quyền kinh tiêu cung cấp cho bạn có thể coi là một cửa sổ để bạn nhìn vào hoạt động của công ty. Do đó bạn cần đánh giá đầy đủ nó tốt hơn là với sự trợ giúp của một luật sư kế toán viên hoặc một nhà tư vấn doanh nghiệp để có thể hiểu được tất cả những gì có thể về công ty đó. Một số vấn đề cần xem xét Công ty bán đặc quyền kinh tiêu có lịch sử thành công hay không - Tìm hiểu tất cả các chi tiết về tên riêng và tên kinh doanh của công ty tổ chức của công ty xuất xứ và lịch sử tài chính của nó. Bạn cũng cần phải xác định rõ liệu thành công của công ty đó có thể được lặp lại ở khu vực kinh doanh của bạn hay không. Tôi sẽ phải trả những chi phí nào - Thông báo công ty gửi đến bạn phải bao gồm một danh sách hoàn chỉnh các khoản phí mà bạn phải trả vừa để khởi sự vừa để vận hành đặc quyền kinh tiêu đó. Thông báo này cũng cho bạn biết các nghĩa vụ khác của bạn ví dụ như số lượng hàng hoá hay các trang thiết bị mà bạn phải mua từ công ty bán đặc quyền kinh tiêu đó. Khu vực kinh doanh của tôi có được độc quyền không - Bạn sẽ phải xác định rõ công ty bán đặc quyền kinh tiêu đó có được phép mở những cửa hàng khác trong khu vực kinh doanh của bạn hay thậm chí bán các sản phẩm theo đơn đặt hàng qua bưu điện của các khách hàng sinh sống trong khu vực kinh doanh của bạn hay không. Bạn cũng sẽ có thể phải đáp ứng một số tiêu chuẩn bán hàng nhất định để được phép độc quyền trong khu vực này. Tôi có thể bán những sản phẩm gì và bán như thế nào - Bạn có thể chỉ được phép bán một số sản phẩm nhất định được nêu trong danh mục chấp thuận của công ty bán đặc quyền kinh tiêu. Và bạn cũng có thể bị giới hạn về cách thức bán hàng. Chẳng hạn bạn có thể được phép bán hàng cho những người vào cửa hàng của bạn song không được phép bán hàng bên ngoài khu vực đó. Người bán đặc quyền kinh tiêu sẽ cung cấp cho tôi những dịch vụ nào - Hãy xem .

TÀI LIỆU HOT