TAILIEUCHUNG - Thâm canh giống vịt CV Super M

Đây là phương thức nuôi tiên tiến, có thể nuôi vịt quanh năm, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao, thuận tiện cho việc bố trí sản xuất quy mô lớn. Muốn đạt năng suất cao phải chú ý từng khâu kỹ thuật. Theo phương thức này vịt được nuôi 7-8 tuần là giết thịt. | mi A. 1 Ấ J 7 K Thâm canh giông vịt CV Super M Nguồn Đây là phương thức nuôi tiên tiến có thể nuôi vịt quanh năm sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao thuận tiện cho việc bố trí sản xuất quy mô lớn. Muốn đạt năng suất cao phải chú ý từng khâu kỹ thuật. Theo phương thức này vịt được nuôi 7-8 tuần là giết thịt. Có thể nuôi vịt trên sàn nhà xi măng gạch hoặc sàn lưới. Thông thường trên sàn gạch và sàn xi măng. Yêu cầu diện tích chuồng thay đổi theo tuổi vịt. Tuần thứ nhất 0 07m2 con Tuần thứ hai 0 10m2 con Tuần thứ ba 0 16m2 con. Tuần thứ tư - tuần thứ bảy hoặc tám 0 25m2 con. Ba tuần lể đầu chưa cần thiết chất độn chuồng từ tuần thứ tư phải rải chất độn chuồng trên 2 3 sàn. Khác với các loại gia cầm khác làm ướt chất độn chuồng là đặc điểm riêng của vịt. Bởi lẽ Khi nuôi theo phương thức này vịt dễ làm ướt chất độn chuồng vì - Phân bị lỏng do vịt uống nhiều nước gấp 3 lần gà - Vịt không bới chất độn chuồng như gà mà thích sục nước. - Vịt có thể bới trong máng uống nước và té nước lên chất độn chuồng. Như vậy sẽ dẫn đến tình trạng chuồng ướt gây hại cho vịt con vì - Vịt con sẽ bị rét nếu nằm ngủ trên chất độn chuồng ướt. - Làm lông vịt bẩn bết lại bám vào da vịt. - Tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển mọc lên trên chất độn chuồng vi khuẩn có điều kiện phát triển mạnh trứng giun sán có điều kiện sống lâu hơn. Muốn khắc phục hiện tượng ướt chất độn chuồng cần. - Chú ý - Trải chất độn lần đầu dày ít nhất là 8cm. - Định kỳ trải dần lên bằng chất độn khô. - Dành riêng một vùng có sàn lưới thoát nước đê đặt máng uông. - Mật độ vịt nuôi phải bô trí thích hợp. Trong 3 tuần tuổi đầu tiên vịt cần được sưởi ấm. về mùa ấm chỉ cần sưởi 2 tuần là đủ. Nhu cầu nhiệt độ thích hợp cho vịt trong 3 tuần đầu như sau Tuần thứ nhất 35-24 C Tuần thứ hai 24-18 C Tuần thứ ba 18-17 C Nhiệt độ chuồng nuôi cô gắng ổn định suôt ngày đêm. Đây là yếu tô vô cùng quan trọng đôi với vịt con đặc biệt là tuần tuổi đầu tiên. Nếu tuần đầu không đảm bảo cho đàn vịt thì về sau đàn vịt sẽ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT