TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 260

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 260', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lọc EMI đầu ra DC một lần nữa để triệt các dao động do mạch PWM tạo ra trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Đường kính dây lớn chứng tỏ khả năng cấp dòng cao đây cũng có thể coi như một mẹo để đoán công suất cho một PSU noname. Các tụ lọc còn lại là của Ltec có chất lượng cao và có khả năng chịu nhiệt lên tới 105 độ C. Các cảm biến dòng là vật phòng thân cho các PSU cao cấp nó thật sự không có lợi cho người dùng khi muốn khai thác tối đa dòng tải của PSU. Các cảm biến này khá nhậy cảm khi bạn sử dụng công suất vượt định mức theo quy định của từng đường điện mà nó bảo vệ - Turn off đó là phản ứng của PSU khi bị quá dòng với những loại PSU không có trang bị cảm biến này thì cơ may còn sống sau khi turn off khá thấp